Home » 4. Other News

Facebook พัฒนาระบบค้นหาใหม่ชื่อ “Posts and Comments Search” ที่ค้นหาต่อจากคอมเม้นท์และโพสได้เลย

17 Mar 13 - By l

หลังจาก Facebook เปิดตัวระบบ Graph Search มาให้ใช้งานกันแล้ว ตอนนี้ก็เป็นคราวพัฒนาส่วนเสริมเข้าไปในระบบ Graph Search เพิ่มด้วย โดยเจ้าระบบนี้คือ “Posts and Comments Search” นั่นเอง โดยเจ้าระบบนี้จะเป็นระบบที่เสริมเข้ามาใหม่และทำให้ระบบการค้นหาของ Facebook เองพัฒนาดียิ่งกว่าเดิมและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

สำหรับระบบดังกล่าวนี้ ทางทีมผู้พัฒนาของทาง Facebook กล่าวว่าระบบดังกล่าวนี้ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อจาก Graph Search และจะนำระบบนี้ไปติดตั้งในแอพฯ ของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ ทางทีมผู้พัฒนาของ Facebook กล่าวว่าระบบดังกล่าวนี้จะทำให้การค้นหาของ Facebook พัฒนาขึ้นไปกว่าเดิม และทาง Facebook เองก็จะนำสิ่งที่ผู้ใช้สนใจอยู่ไปพัฒนาเพิ่มเติมด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาเพื่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้ ทำให้ผู้ใช้มีความสุขตอนใช้งานมากยิ่งขึ้นหลายเท่าทีเดียว

ที่มา : cnet
© Copyright - Notebookspec.com All Rights