Home » 4. Other News

Facebook ทดสอบหน้าตา Timeline แบบใหม่ รวมโพสท์มาเป็นคอลัมน์เดียว

3 Nov 12 - By l

Facebook ได้เริ่มทดสอบระบบหน้าตาการแสดงผลโพสท์ใหม่ใน Timelines เพิ่มเติมแล้ว โดยหน้าตานี้จะทำการเรียงทุกโพสท์ให้อยู่ในรูปแบบของคอลัมน์เดียวทางด้านซ้าย ส่วนทางด้านก็จะเป็นพวกกิจกรรมหรือว่า activity ต่างๆ ที่จะแคบกว่าคอลัมน์โพสท์หลัก

ซึ่งหน้าตาใหม่นี้ืถือเป็นการออกแบบใหม่เพื่อตอบสนองเสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน เพราะว่าหน้าตา Timelines เดิมนั้น จะทำให้ผู้ใช้งานต้องคอยเลื่อนหน้าขึ้นลง และต้องอ่านดูโพสท์แต่ละอันสลับกันทางซ้ายและขวา กับผู้ใช้งานบางราย ถือว่าเป็นปัญหาในการอ่านมากพอสมควร หน้าตาแบบใหม่นี้ ก็จะถอดเอาเจ้าเส้น Timelines เก่าที่อยู่กลางออกไป ส่วนเรื่องของตัวแบ่งช่วงเวลาของโพสท์ ก็จะถูกย้ายไปโผล่อยู่มุมขวาบนของหน้าแทน สามารถให้เรากระโดดข้ามโพสท์ไปในช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยแยกออกเป็นเดือน และปี?

ที่มา: Inside Facebook
© Copyright - Notebookspec.com All Rights