Home » 4. Other News

[Bitcoin] ธนาคาคเผย !!! ยังไม่มีความจำเป็น เพราะใช้พลังงานมากกว่าระบบ VISA ถึง 20,000 เท่า!!!

21 Oct 17 - By l

ธนาคาร ING แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ออกมาแสดงความเห็นเชิงบ่น ๆ เกี่ยวกับกรณีการทำธุรกรรมของ Bitcoin ที่กินพลังงานมากเกินไป ซึ่งการขุด Bitcoin นั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟ้าเฉลี่ยต่อ 1 ครอบครัว นี่ถือเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะจากธุกรรมการเงินส่วนใหญ่ในธนาคารไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขนาดนี้

Teunis Brosens นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ING ได้ออกมาพูดถึงการใช้พลังงานของระบบ Bitcoin ที่มีอัตตราการใช้พลังงานที่สูงมากถึง 200Kw ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้บ้านของเขาได้ถึง 4 สัปดาห์ หรือใช้งานเครื่องซักผ้าได้ถึง 200 รอบ ซึ่งบ้านของเขานั้นใช้พลังงานเพียงแค่ 45 kWh ต่อสัปดาห์ คิดเป็นค่าไฟประมาณ 39 ยูโร และเมื่อลองนำระบบของ Bitcoin มาลองเทียบกับระบบการจ่ายเงินที่ได้รบความนิยมตามร้านค้าต่าง ๆ ได้อย่างเช่น VISA ที่กินพลังงานเพียง 0.01 kWh ต่อหนึ่งธุรกรรมซึ่งน้อยกว่าถึงสองหมื่นเท่า

นาย Brosens ยังกล่าวอีกว่าเงินของของรัฐบาลนั้นจะยังคงได้รับความนิยมไปอีกนาน ซึ่งคนทั่ว ๆ ยังคงนิยมซื้อขายด้วยเงินธรรมดา จ่ายภาษีด้วยเงินธรรมดา และมองว่าระบบ Bitcoin นั้นไม่มีความจำเป็น เนื่องมาจากระบบการเงินจะยังคงต้องพึ่งเงินตราแบบเหรียญหรือธรบัตรไปอีกนาน

 

ที่มา : businessinsider
© Copyright - Notebookspec.com All Rights