Home » 4. Other News

[Printing] ไม่น่าเชื่อปีที่ผ่านมายอดขาย E-Book ร่วงเกือบ 20% แต่หนังสือที่เป็นกระดาษจริงกลับขายดีขึ้น

3 May 17 - By l

ข้อมูลจากสำนักพิมพ์สมาคมในสหราชอาณาจักรเผยว่า ยอดขาย E-Book ลดลง 17% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยอดขายหนังสือและวารสารกลับสวนทางเพิ่มขึ้น 7% โดยเฉพาะหนังสือเด็กเพิ่มขึ้นถึง 16% อีกด้วย และดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นเดียวกับสำนักพิมพ์อเมริกัน ซึ่งก็ได้เผยว่า สหรัฐอเมริกามีก็มียอดขาย E-Book ลดลง 18.7% แต่มียอดขายหนังสือปกอ่อนเพิ่มขึ้น 7.5% และยอดขายปกแข็งเพิ่มขึ้น 4.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ebookvbook5

และผลสำรวจของ Euromonitor International ก็ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคตั้งแต่ปี 2011-2016 ผลปรากฏว่า ยอดขายอุปกรณ์อ่าน E-Book ลดลงมากกว่า 40% หลังจากที่เคยพีคสุดในช่วงปี 2011 ส่วน Pew Research Center ก็ได้ระบุว่าปีที่แล้ว ชาวอเมริกันราว 65% เลือกอ่านหนังสือแบบเดิม และมีเพียง 28% เท่านั้นที่อ่าน E-Book อยู่

books-vs-ebooks-780x439

จากข้อมูลที่เปิดเผยมา ทำให้รูปแบบการพิมพ์ที่เป็นหนังสือที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่ารอวันตายจากไป กลายเป็นที่น่าสนใจขึ้นมาอีกครั้ง โดยเฉพาะสำหรับคนทำโฆษณา ซึ่งในหลายประเทศยังให้ความสำคัญกับการสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่ออื่น โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อหลักมาช้านาน และในต่อก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นยังไงบ้าง เพราะ เริ่มมีนิตยสารหลายหัวได้ปิดตัวไปแล้วบางส่วน แต่คิดว่าคงจะไม่หายจากไปหมด เพราะ  หนังสือมีความดึงดูดในการอ่านเป็นเล่มมากว่าอ่านบนดิจิตอลนั่นเอง

ที่มา :  CNN
© Copyright - Notebookspec.com All Rights