Home » dell news

Dell อัพเรทความแรงของ Mini 10 ด้วย WiMAX พร้อมภาพยืนยันจาก FCC

13 Feb 10 - By l
เมืองนอกเขาได้ประโยชน์แน่ๆแต่ไทยคงได้แต่ดูเท่านั้น

ด้วยความเชื่อมั่นว่า WiMAX, จะเป็นการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ที่แรงและดีกว่า WiFi ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตเริ่มที่จะส่งอุปกรณ์ที่รองรับ WiMAX ออกมามากขึ้นซึ่งรวมถึง Intel ที่ส่งการ์ด WiFi รุ่นใหม่ 6250 ที่ติดตั้งมาใน? Dell Mini 10 ด้วยข้อมูลยืนยันจากทาง FCC ที่ติดตั้งมาพร้อม WiMAX ในตัวโดยไม่ต้องไปอัพเกรทเพิ่ม อีกทั้งยังมีรุ่นที่รองรับ 3G ออกมาใหม่ด้วย

ที่มา : wirelessgoodness.com
© Copyright - Notebookspec.com All Rights