Home » 1. Notebook News

Dell ยังคงนำเสนอ Windows 7 ต่อ แม้ว่าจะเปิดตัว Windows 8 แล้วก็ตาม

17 Oct 12 - By l

แม้ว่ากระแส Windows 8 จะมาแรงสักแค่ไหนก็ตาม แต่ผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง Dell ก็ไม่ได้จะละทิ้ง Windows 7 ไปซะหมด เพราะบริษัทจะยังคงนำเสนอระบบ Windows 7 อยู่ โดยจะนำเสนอระบบนานเท่าที่ Microsoft ยังไม่ยกเลิกรองรับระบบตัวนี้ เพราะด้วยตลาดเกม และธุรกิจ ยังสามารถหันมาอัพเกรดใช้ระบบตัวนี้ได้อยู่ เพราะในปัจจุบันเอง ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจ หรือองค์กร ที่ยังใช้ระบบเก่า อย่าง Windows XP กันอยู่ด้วยซ้ำไป

ทั้งระบบใหม่ Windows 8 และระบบเดิมอย่าง Windows 7 ก็จะนำเสนอคู่กันมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้ ทั้งกับเครื่องสายตระกูล Latitude, OptiPlex และ Precision ตามสายผลิตภัณฑ์ของ Dell ส่วนระยะเวลาที่แน่นอนที่จะยกเลิกการจำหน่าย Windows 7 นี้ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ Microsoft อยู่ ว่าจะเป็นเมื่อไหร่

ที่มา: InfoWorld
© Copyright - Notebookspec.com All Rights