Home » Tip & Trick

Delete User Account ทิ้งไป ไฟล์จะยังอยู่หรือไม่

20 Sep 13 - By l

ในเรื่องของระบบการจัดการ User Account บน Windows นั้น ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคนในเครื่องเดียวมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้งานให้กับบุคคลต่างๆ ที่มีเข้ามาใช้งานนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองไฟล์ ไวรัสหรือเวลาในการใช้งานของแต่ละบุคคล รวมถึงไฟล์ของแต่ละคนที่มีการจัดเก็บไม่เหมือนกัน ซึ่งในกรณีที่มีผู้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ก็ต้องมีการลบ User เหล่านั้นออกไปบ้าง เพื่อจัดระบบให้ผู้ใช้คนอื่นต่อไปหรือลดความสับสนในการจัดการนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละคน ดังนั้นมาดูกันว่าในกรณีที่ลบ User Account ออกไปนั้น จะมีผลต่อข้อมูลของผู้ใช้ Account นั้นอย่างไร

?
1
ในกรณีที่ต้องการจะลบ User Account แล้วต้องการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยนั้น ก็ต้องไปดูก่อนว่า User เก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน My Document, Picture, Music และอื่นๆ ใน Library
?
?

?
2
หากต้องการจะลบ User ออกไป ก็ต้องเข้าไปที่ Control panel แล้วเลือกที่ User Accounts and Family Safety คลิกที่ Add or Remove User
?
?

?
3
เข้าไปเลือก User Account ที่ต้องการจะลบออก
?
?

?
4
เลือกหัวข้อ Delete the Account ทางด้านซ้ายมือของหน้าต่าง
?
?

?
5
ระบบจะถามว่าต้องการ Delete Files หรือ Keep Files ถ้าต้องการจะลบพร้อมข้อมูลให้เลือก Delete แต่ถ้าต้องการจัดเก็บให้เลือก Keep
?
?

?
6
จากนั้นคลิกที่ Delete Account ในหน้าของ Are you sure you want to delete เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง
?
?

?
7
จะเห็นได้ว่า User Account ที่ต้องการลบนั้น หายออกไปจากระบบเป็นที่เรียบร้อย
?
?

?
8
เมื่อกลับมาดูที่หน้าของ User ที่เป็น Administrator นั้น จะเห็นได้ว่าจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อของ User ที่ถูกลบไปปรากฏขึ้น พร้อมกับไฟล์ต่างๆ ของผู้ใช้ขึ้นมาให้เห็น ซึ่งผู้ใช้เองก็สามารถจัดการไฟล์ดังกล่าวได้ต่อไป
?© Copyright - Notebookspec.com All Rights