Home » Tip & Trick

Delete ผิดไฟล์ประจำ ทำอย่างไรถึงป้องกันได้

11 Sep 13 - By l

ถ้าบางครั้งระบบการลบไฟล์กับ Recycle bin จะเป็นปัญหาในการทำงานอยู่บ่อยครั้ง การวางแผนจัดการในเรื่องการลบหรือ Delete file ให้เหมาะสม ก็จะช่วยให้การเคลียร์ไฟล์ข้อมูลทำได้ดีขึ้น รวมถึงปัญหาในเรื่องการลบภาพจำนวนมากหรือบางครั้งการถูกคนอื่นมาลบไฟล์หรือลบเองแบบไม่ตั้งใจ ก็มีส่วนที่เป็นปัญหาด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีนอกจากจะต้องระมัดระวังแล้ว ก็ควรจะตั้งค่าในระบบ Recycle bin ให้พร้อมสำหรับการทำงานด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องและข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นเอง

?
1
ในกรณีที่ต้องการเข้าไปตั้งค่าของ Recycle bin ให้คลิกขวาที่ไอคอน Recycle bin บนหน้าเดสก์ทอป แล้วเลือก Properties
?
?

?
2
จากนั้นเลือกพื้นที่ในการรองรับไฟล์ของ Recycle bin ให้ตรงกับความต้องการ ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลบจะต้องนำกลับมาใช้หรือไม่ อาจจะตั้งให้มีการรับไฟล์ได้มากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้รองรับไฟล์ได้มากยิ่งขึ้น โดยปรับในส่วนของ Custom size
?
?

?
3
แต่ในกรณีที่ไม่อยากจะให้ลบไฟล์ แล้วเข้ามาอยู่ใน Recycle bin หรือลบแล้วลบเลย ไม่กลัวว่าจะผิดไฟล์หรือจะเรียกไฟล์กลับคืน ก็ให้ใส่เครื่องหมายหน้า Don?t move file to the recycle bin
?
?

?
4
ซึ่งถ้าหากกลัวว่าลบไฟล์ผิดแล้ว จะกลายเป็นว่าไฟล์เหล่านั้นหายไปเลย ก็ให้ใส่เครื่องหมายที่ Display delete confirmation dialogue
?
?

เพียงเท่านี้ก็น่าจะตอบโจทย์การทำงานในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการลบ การลบแบบรวดเร็วหรือการตั้งพื้นที่ให้รองรับไฟล์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองแล้วว่า ต้องการใช้งานในส่วนใด ให้สัมพันธ์กับการทำงานในชีวิตประจำวันนั่นเอง
© Copyright - Notebookspec.com All Rights