Home » Gaming Notebook

Dead Space 3 หลุดเปิดให้ Pre Order แล้ว ??

23 Oct 11 - By l

สายข่าวจากอิสราเอลรายงานว่า ร้านเกมเชื้อสายแอฟริกาใต้นามว่า BT Games เปิดให้ Pre Order Dead Space 3 ??

อย่างไรก็ตาม EA ยังไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Dead Space 3 มาก่อน

แต่ตามแผนการทำงานของ EA ที่เคยประกาศมา

Dead Space 3 ยังคงอยู่ในขึ้นตอนการพัฒนาอยู่

 

ในอดีต BT games เคยหลุด the Jak and Daxter HD Collection

และ Mass Effect 3 Collectors Edition มาแล้ว

แถมตอนนี้ยังมี Pre Order God of War IV อีกต่างหาก !!

 

ดูจากอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดว่าคงแม่นไม่น้อยสำหรับข่าวลือนี้

ตอนนี้เราก็ได้แต่รอว่า EA จะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเมื่อไหร่ก็เท่านั้น 😛
© Copyright - Notebookspec.com All Rights