Home » 4. Other News

Corning ออกกระจก Gorilla Glass ใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้

12 Jan 14 - By l

ชื่อ Gorilla Glass นั้น เป็นที่รู้จักกันในวงการอุปกรณ์ IT เป็นอย่างดี ด้วยในยุคปัจจุบันนี้ อุปกรณ์ต่างๆนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้งานหน้าจอที่เป็นระบบสัมผัส ซึ่งก็ต้องใช้กระจกที่แข็งแกร่ง ป้องกันรอยขูดขีดได้ดี และ Corning ก็มีผลิตภัณฑ์อย่าง Gorilla Glass ที่ว่านี้ เอามาตอบโจทย์ตลาดมาโดยตลอด

ล่าสุด ได้มีการเปิดตัวกระจกรุ่นใหม่ล่าสุด Antimicrobial Gorilla Glass ที่จะเป็นกระจกต่อต้านเชื่อแบคทีเรีย ที่มักจะมีสะสมอยู่บนกระจกอยู่เป็นประจำ จากการใช้งาน ที่ต้องสัมผัสหน้าจออยู่ตลอดเวลานั่นเอง

หลักการของเจ้ากระจกตัวนี้ ก็คือการใส่เอาอนุภาคประจุเงิน หรือ Iconic Silver เอ้าไว้ที่กระจกนั่นเอง โดยเจ้าอนุภาคที่ว่านี้ ก็จะช่วยป้องกันยับยั้งแบคทีเรียได้ และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งเราก็มักจะเห็นได้จากผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมากมาย ที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Silver ตัวนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นพวกตู้เย็น หรือเครื่องสักผ้า

ที่มา: Corning
© Copyright - Notebookspec.com All Rights