Home » Tip & Trick

Copy ประโยคบน MS Word ต่างบรรทัดพร้อมกันได้อย่างไร

1 Sep 13 - By l

เป็นรูปแบบการใช้ฟังก์ชัน Copy ร่วมกับ MS Word อีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ทำงานเอกสารต่างๆ ที่ต้องการค้นหาคำ เพื่อนำไปใช้หรือเลือกใช้คำที่เป็นประโยคตัวอย่างเหล่านั้น โดยที่ไม่ต้องการเลือกทีละประโยคยาวๆ แล้วนำมาตัดคำให้เสียเวลา ซึ่งผู้ใช้เองสามารถเลือกเป็นทีละประโยคมาใช้ได้ทันที ด้วยการคลิกปุ่มคีย์บอร์ดและเมาส์พร้อมๆ กัน ซึ่งใช้วิธีการที่สั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ผลดีทีเดียว

?
1
ขั้นแรกเปิดเอกสาร MS Word ที่ต้องการเลือกคำมาใช้
?
?

?
2
กดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้ จากนั้นไปดับเบิลคลิกเพื่อเลือกคำที่ต้องการ
?
?

?
3
ในกรณีที่ต้องการทั้งย่อหน้า สามารถกดปุ่ม Ctrl ค้างเอาไว้ จากนั้นใช้วิธี Triple click หรือคลิก 3 ครั้งเร็ว ระบบก็จะเลือกมาให้ทั้งย่อหน้า
?
?

?
4
จากนั้นนำคำที่ได้เหล่านั้น มา Paste บน MS Word ว่างๆ หรือ Notepad ก็ได้ เพื่อนำไปใช้ต่อไป
?
?

จะสังเกตได้ว่าการใช้งานดับเบิลคลิกและทริปเปิลคลิก เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับปุ่ม Ctrl ก็จะกลายเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ใช้งานร่วมกับงานสร้างเอกสารได้สะดวกยิ่งขึ้น
© Copyright - Notebookspec.com All Rights