Home » PC Component

Cooler Master Silent Pro Gold PSU สองรุ่นขายดีในตลาดยุโรป

21 Jul 13 - By l

Cooler Master Silent Pro Gold PSU สองรุ่น 450w และ 550w เป็นสินค้าขายดีในตลาดยุโรป ผู้ใช้ในตลาดยุโรปชอบพาวเวอร์ซัพพลายที่มีกำลังวัตต์รุ่นต่ำจากตัวสูงๆ ในตลาด เพราะการใช้งานที่น้อยกว่า โดยในราคาใกล้เคียงกัน Cooler Master Silent Pro Gold PSU มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในหลายๆ รุ่นผู้บริโภคจึงเลือกใช้

ผู้หลิตได้กล่าวถึงสินค้าของเราให้ประสิทธิภาพการใช้งานตามจริงที่ติดฉลากเอาไว้ โดยมีคุณภาพการจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า 80% และประหยัดการใช้พลังงานจึงได้รับรางวัล 80Plus Gold Cooler Master Silent Pro Gold PSU ทำออกมาแบบรางจ่ายไฟเพียงราวเดียวทั้งรุ่น 450W และ 550W โดยราคา Cooler Master Silent Pro Gold PSUs 450W จะอยู่ที่ ? 60 /ประมาณ 3,000 บาท และ 550W จะอยู่ที่ 70 ? / ประมาณ 3,500 บาท นอกจากนั้นยังมีการรับประกันอย่างดีถึง 5 ปีด้วยกันเรียกได้ว่าใช้งานกันได้จนลืมไปเลย

ที่มา: techpowerup
© Copyright - Notebookspec.com All Rights