Home » 1. Notebook News

Commart Next Gen 2012 : เก็บตกภาพบรรยากาศสินค้าและโปรโมชั่นอื่นๆ ในงานทุกพื้นที่

8 Jun 12 - By l

หลายคนคงได้มีโอกาสมาเดินภายในงาน Commart Next Gen 2012 กันบ้างแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมงานก็ได้นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับบทความพาทัวร์ภายในงานตามบูธโน๊ตบุ๊คต่างๆ รวมไปถึงในกลุ่ม Accessories มาในตอนนี้ทางทีมงานจึงได้มีบทความเก็บตกบรรยากาศต่างๆ มาฝากกัน เรียกได้ว่าแทบจะครบทั้งงาน นอกเหนือจากที่ได้เคยลงบทความไปแล้วด้านล่าง ว่าแล้วก็ตามไปชมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

Commart Next Gen 2012 : พาชมบูธ Samsung, Lenovo, DELL, MSI และ HP [Part1]

Commart Next Gen 2012 : พาชมบูธ ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu, SONY และ Intel [Part2]

Commart Next Gen 2012 : พาทัวร์งานในกลุ่มของ Accessories และ External HDD

Commart Next Gen 2012-Part 2 1

Commart Next Gen 2012-Part 2 6

Commart Next Gen 2012-Part 2 7

Commart Next Gen 2012-Part 2 3

Commart Next Gen 2012-Part 2 12

Commart Next Gen 2012-Part 2 11

Commart Next Gen 2012-Part 2 10

Commart Next Gen 2012-Part 2 124

Commart Next Gen 2012-Part 2 125

Commart Next Gen 2012-Part 3 34

Commart Next Gen 2012-Part 3 35

Commart Next Gen 2012-Part 3 36

Commart Next Gen 2012-Part 3 37

Commart Next Gen 2012-Part 3 39

Commart Next Gen 2012-Part 3 38

Commart Next Gen 2012-Part 3 40

Commart Next Gen 2012-Part 3 41

Commart Next Gen 2012-Part 3 42

Commart Next Gen 2012-Part 3 43

Commart Next Gen 2012-Part 3 33

Commart Next Gen 2012-Part 3 12

Commart Next Gen 2012-Part 3 13

Commart Next Gen 2012-Part 3 14

Commart Next Gen 2012-Part 3 15

Commart Next Gen 2012-Part 3 16

Commart Next Gen 2012-Part 3 17

Commart Next Gen 2012-Part 3 18

Commart Next Gen 2012-Part 3 19

Commart Next Gen 2012-Part 3 20

Commart Next Gen 2012-Part 3 21

Commart Next Gen 2012-Part 3 22

Commart Next Gen 2012-Part 3 23

Commart Next Gen 2012-Part 3 24

Commart Next Gen 2012-Part 3 25

Commart Next Gen 2012-Part 3 26

Commart Next Gen 2012-Part 3 27

Commart Next Gen 2012-Part 3 28

Commart Next Gen 2012-Part 3 29

Commart Next Gen 2012-Part 3 30

Commart Next Gen 2012-Part 3 31

Commart Next Gen 2012-Part 3 32

Commart Next Gen 2012-Part 3 11

Commart Next Gen 2012-Part 3 8

Commart Next Gen 2012-Part 3 7

Commart Next Gen 2012-Part 3 10Commart Next Gen 2012-Part 3 9

Commart Next Gen 2012-Part 3 6

Commart Next Gen 2012-Part 3 2

Commart Next Gen 2012-Part 3 3

Commart Next Gen 2012-Part 3 4

Commart Next Gen 2012-Part 3 5

Commart Next Gen 2012-Part 3 1

Commart Next Gen 2012-Part 3 44

Commart Next Gen 2012-Part 3 45

Commart Next Gen 2012-Part 3 46

Commart Next Gen 2012-Part 3 47

Commart Next Gen 2012-Part 3 48

Commart Next Gen 2012-Part 3 49

Commart Next Gen 2012-Part 3 50

Commart Next Gen 2012-Part 3 52

Commart Next Gen 2012-Part 3 51

Commart Next Gen 2012-Part 3 53

Commart Next Gen 2012-Part 3 54

Commart Next Gen 2012-Part 3 55

Commart Next Gen 2012-Part 3 56

Commart Next Gen 2012-Part 3 57

Commart Next Gen 2012-Part 3 58

Commart Next Gen 2012-Part 3 59

Commart Next Gen 2012-Part 3 60

Commart Next Gen 2012-Part 3 61

Commart Next Gen 2012-Part 3 62

Commart Next Gen 2012-Part 3 64

Commart Next Gen 2012-Part 3 63

Commart Next Gen 2012-Part 3 65

Commart Next Gen 2012-Part 3 66

Commart Next Gen 2012-Part 3 67

Commart Next Gen 2012-Part 3 68

Commart Next Gen 2012-Part 3 69

Commart Next Gen 2012-Part 3 70

Commart Next Gen 2012-Part 3 71

Commart Next Gen 2012-Part 3 72

Commart Next Gen 2012-Part 3 73

Commart Next Gen 2012-Part 3 74

Commart Next Gen 2012-Part 3 75

Commart Next Gen 2012-Part 3 76

Commart Next Gen 2012-Part 3 77

Commart Next Gen 2012-Part 3 78

Commart Next Gen 2012-Part 3 79

Commart Next Gen 2012-Part 3 80

Commart Next Gen 2012-Part 3 82

Commart Next Gen 2012-Part 3 83

Commart Next Gen 2012-Part 3 84

Commart Next Gen 2012-Part 3 85

Commart Next Gen 2012-Part 3 86

Commart Next Gen 2012-Part 3 87

Commart Next Gen 2012-Part 3 89

Commart Next Gen 2012-Part 3 88

Commart Next Gen 2012-Part 3 90

Commart Next Gen 2012-Part 3 91

Commart Next Gen 2012-Part 3 92

Commart Next Gen 2012-Part 3 93

Commart Next Gen 2012-Part 3 94

Commart Next Gen 2012-Part 3 95

Commart Next Gen 2012-Part 3 96

Commart Next Gen 2012-Part 3 98

Commart Next Gen 2012-Part 3 99

Commart Next Gen 2012-Part 3 100

Commart Next Gen 2012-Part 3 101

Commart Next Gen 2012-Part 3 102

Commart Next Gen 2012-Part 3 103

Commart Next Gen 2012-Part 3 104

Commart Next Gen 2012-Part 3 105

Commart Next Gen 2012-Part 3 106

Commart Next Gen 2012-Part 3 107

Commart Next Gen 2012-Part 3 108

Commart Next Gen 2012-Part 3 109

Commart Next Gen 2012-Part 3 110

Commart Next Gen 2012-Part 3 111

Commart Next Gen 2012-Part 3 112

Commart Next Gen 2012-Part 3 113

Commart Next Gen 2012-Part 3 114

Commart Next Gen 2012-Part 3 115

Commart Next Gen 2012-Part 3 116

Commart Next Gen 2012-Part 3 117

Commart Next Gen 2012-Part 3 118

Commart Next Gen 2012-Part 3 119

Commart Next Gen 2012-Part 3 120

Commart Next Gen 2012-Part 3 121

Commart Next Gen 2012-Part 3 122

Commart Next Gen 2012-Part 3 123

Commart Next Gen 2012-Part 3 124

Commart Next Gen 2012-Part 3 125

Commart Next Gen 2012-Part 3 126

Commart Next Gen 2012-Part 3 127

Commart Next Gen 2012-Part 3 128

Commart Next Gen 2012-Part 3 129

Commart Next Gen 2012-Part 3 130

Commart Next Gen 2012-Part 3 131

Commart Next Gen 2012-Part 3 132

Commart Next Gen 2012-Part 3 134

Commart Next Gen 2012-Part 3 135

Commart Next Gen 2012-Part 3 136

ไว้เจอกันอีกรอบในงาน Commart ครั้งต่อๆ ไปนะครับ ขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านที่ติดตาม 😀
© Copyright - Notebookspec.com All Rights