Home » 4. Other News

CPU – Zhaoxin KX-6000 ชิปประมวลผลสัญชาติจีนผลิตเอง ความแรงเทียบเท่า Intel Core i5-7400

24 Jun 19 - By l

ประสิทธิภาพของ CPU KX-6000 octa core 16nm อาจไม่น่าประทับใจเท่าไร เพราะมันมีประสิทธิภาพเท่ากันกับ Intel Core i5-7400 ที่เปิดตัวในปี 2560 ด้วยสถาปัตยกรรม 14nm แต่นี่อาจจะเป็นความสำเร็จสำหรับอุตสาหกรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศกำลังต้องการลดการพึ่งพาสหรัฐลง

Zhaoxin Semiconductor ที่เป็นผู้ผลิตชิป CPU รายใหม่ที่มีบริษัท VIA และรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของร่วม โดยเมื่อปีที่แล้ว Zhaoxin ตั้งใจว่าจะกลายเป็นคู่แข่งของ Intel และ AMD ให้ได้ ด้วยการเริ่มพัฒนา CPU octa-core ขนาด 16 nm ในชื่อ KX-6000 โดยตั้งใจจะไปแข่งกับ CPU Desktop ระดับกลาง

ในปีต่อมา Zhaoxin ได้นำ KX-6000 ที่มีความเร็วคล็อค 3.0GHz ไปใช้ในเครื่อง Windows ซึ่งผลการทดสอบที่ออกมาปรากฎว่า KX-6000 มีความเร็วเท่ากับ Intel Core i5-7400ที่มีขนาด 14nm ที่ซึ่งวางจำหน่ายมามากกว่า 2ปีแล้ว ซึ่งนี้เป็นความสำเร็จที่จะทำให้รัฐบาลจีนค่อยๆลดการพึ่งพาสหรัฐลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ

นอกจาก CPU Desktop แล้ว Zhaoxin ยังผลิต CPU Mobile ซึ่งได้นำไปใช้ในเครื่องราคาถูกแล้ว นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดเซิร์ฟเวอร์ด้วยซีรีส์ KH-40000 ที่จะผลิตด้วยสถาปัตยกรรมขนาด 7nm ของ TSMC อีกด้วย ในอนาคตเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสามารถแข่งขันในตลาด CPU Desktop และ Server ได้ Zhaoxin ตั้งใจว่าจะนำ PCIe 4.0 และ Ram DDR5 มาใช้กับ CPU รุ่นใหม่ของตัวเองด้วย ซึ่งเป็นที่น่าคาดหวังว่าจะได้เห็น CPU ที่ปรับปรุ่งใหม่นี้ภายในกลางปี 2020 ทันทีที่มาตราฐาน DDR5 ถูกใช้งาน

ในส่วนราคานี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆออกมา แต่คาดว่าจะขายในประเทศจีนเป็นหลักทำให้ราคาอาจถูกกว่าของ Intel อย่างมาก

ที่มา : notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights