Home » How to

เปลี่ยนชื่อให้ Cortana เรียกชื่อคุณใหม่ใน Windows 10

22 Nov 15 - By l

เวลานี้สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 10 ก็จะทราบดีว่ามีผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียกว่า Cortana จะมาคอยช่วยให้การใช้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการตอบคำถามหรือสนทนากับคุณ โดยอาจจะใช้เป็นชื่อคุณในบางโอกาส แต่บางครั้งบางอย่างก็เกิดขึ้นในชีวิตได้ เช่น เปลี่ยนชื่อสำหรับการเรียกใช้งานที่ง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อจริง เพื่อเป็นการระบุให้ตรงกับตัวเครื่อง นั่นก็ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียกชื่อได้คุณได้ตรง แทนที่จะเป็นชื่ออื่น

Cortana 600

แต่ก็โชคดีที่เราสามารถตั้งค่า Cortana ให้สามารถเปลี่ยนชื่อเรียกคุณ เพียงแต่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Chane name cortana windows10 (1)

1.ให้คลิกที่ “Ask me anything” ที่บริเวณมุมด้านล่างซ้าย

Chane name cortana windows10 (2)

2.เลือกที่ไอคอนโน๊ตบุ๊กแถบด้านซ้ายมือ

Chane name cortana windows10 (3)

3.คลิกที่ “About me”

Chane name cortana windows10 (4)

4.เลือกที่ “Change my name”

Chane name cortana windows10 (5)

5.พิมพ์ชื่อที่ต้องการลงไปในช่องดังกล่าว

Chane name cortana windows10 (6)

6.คลิกที่ Enter

Chane name cortana windows10 (7)

7.ให้เลือกที่ “Hear how I’ll say it” เพื่อเป็นการยืนยัน Cortana เวลาจะพูดให้ถูกต้อง ถ้า Cortana พูดผิด ให้คลิกที่ “That’s wrong” และจะให้คุณออกเสียงในการเรียกชื่อนั้นอีกครั้ง

Chane name cortana windows10 (8)

8.ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ Cortana อ่านชื่อถูก ด้วยการเลือกที่ “Sound good”

Chane name cortana windows10 (9)

9.เมื่อ Cortana ได้ทราบถึงชื่อล่าสุดของคุณแล้ว ก็พร้อมสำหรับการใช้งานได้เต็มที่
ที่มา :laptopmag© Copyright - Notebookspec.com All Rights