Home » Intel

CEO Intel บอก ชิป Broadwell คงต้องเลื่อนออกไปหน่อย เพราะเจอปัญหา

18 Oct 13 - By l

สำหรับงานการประชุมด้านการเงินล่าสุดของ Intel นั้น ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลใหม่ออกมา ที่เกี่ยวข้องกับชิปรุ่นต่อไปอย่าง Broadwell ว่าจะมีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปล่าช้าเพิ่มอีกไตรมาสนึง ทำให้เราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปี 2015

ซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ ก็เป็นการพูดออกมาจากปากของ Brian Krzanich ผู้ซึ่งเป็น CEO Intel เองเลย ว่าความล่าช้าที่ว่านี้นั้น เกิดจากปัญหาที่พบเจอ เกี่ยวกับความหนาแน่นภายในตัวชิป จากการเริ่มผลิตในช่วงแรกนี้ ซึ่งก็หมายถึงว่ามันยังใช่อะไรที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ สำหรับการใช้งาน

แต่ก็แน่นอนว่าทางออกในการแก้ปัญหาที่ว่านี้ Intel ก็ได้มีแนวทางแก้ไขแล้ว และก็น่าจะสามารถนำเอาเข้าไปสู่กระบวนการพัฒนาต่อไป เพื่อแก้ปัญหาจริงๆ

นอกเหนือไปจากนั้น สำหรับชิปในรุ่นต่อไป ที่จะมาสานต่อ Broadwell อีกที ที่มีชื่อว่า Skyelake นั้น Brian Krzanich ยังบอกเอาไว้เลยด้วย ว่าจะไม่มีปัญหาความผิดพลาดให้ต้องมีความล่าช้า หรือเลื่อนการเปิดตัวออกไปอย่างแน่นอน

ที่มา: VR-Zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights