Home » Tip & Trick

Bookmark คั่นหน้าเอกสารที่อ่านค้างอยู่

2 Oct 13 - By l

การทำงานร่วมกับไฟล์เอกสารที่มีความยาวมากหรือมีหลายๆ หน้า บางครั้งการแก้ไขหรือการอ่านไม่สามารถจบได้ในคราวเดียว แต่เพื่อให้การกลับมาใช้งานได้ตรงตามหน้าที่ค้างเอาไว้ เหมือนกับการคั่นหน้าหนังสือ ก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่บอกเอาไว้ยังจุดสุดท้ายที่ใช้งาน ดังนั้นใน MS Word ก็มีฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานดังกล่าวนี้อยู่ด้วย โดยใช้มีชื่อว่า Bookmark ซึ่งทำหน้าที่ในการคั่นเอกสารและกำหนดชื่อได้ตามต้องการอีกด้วย ด้วยการใช้งานที่น่าสนใจทีเดียว

?
1
เปิดหน้าเอกสาร MS Word ที่ใช้งานอยู่จากนั้นไปยังจุดสุดท้ายที่มีการทำงานและกำหนดจุด Bookmark
?
?

?
2
จากนั้นคลิกที่แถบ Insert แล้วเลือกที่หัวข้อ Bookmark จะมีหน้าต่างสร้าง Bookmark ขึ้นมาให้เห็น
?
?

?
3
บนหน้าต่าง Bookmark นั้น ให้ผู้ใช้ใส่ชื่อของจุดที่คั่นเอาไว้ใน Bookmark name 😕 จากนั้นคลิก Add แล้วเลือกวิธีการค้นหาจุดที่คั่นไว้ในครั้งหน้าใน Sort by : โดยกำหนดเป็น Name หรือ Location
?
?

?
4
เมื่อเลือกได้แล้วคลิก Add ในจุดดังกล่าว จะพบว่ามีเครื่องหมายสีเทาปรากฏขึ้นบนหน้าเอกสาร
?
?

?
5
การเปิดเอกสารในครั้งต่อไป หากต้องการไปยังจุดที่คั่นไว้ ก็ให้คลิกไปที่ Bookmark แล้วเลือก Bookmark name ที่ต้องการ ระบบก็จะพาไปยังจุดที่คั่นเอาไว้ตามชื่อ
?
?

เป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่เกี่ยวข้องหรือใช้งานเอกสารจำนวนมาก เพื่อที่จะได้เป็นการกำหนดจุดไม่ให้ทำซ้ำหรือแก้ไข รวมถึงไม่ต้องคอยสกอลล์เมาส์เลื่อนไปมา หากมีเป็นร้อยหน้า ก็จะคงจะลำบากพอสมควร ฟังก์ชันนี้จึงตอบโจทย์ให้กับการใช้งานได้เป็นอย่างดี
© Copyright - Notebookspec.com All Rights