Home » 4. Other News

[Bitcoin] ทำยอดมูลค่าสูงสุดกลับมาทะลุ $7,xxx (ประมาณ 250,000 บาท) อีกครั้งหลังจากที่ตกมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

11 Nov 17 - By l

สำหรับนักขุดเหมืองนั้นส่วนใหญ่แล้วจะลงทุนในการคุณเหมือนไปกับสกุล Bitcoin ซึ่งถือว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดครับ อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นมูลค่าของ Bitcoin ก็ขึ้นๆ ลงๆ อยู่เป็นระยะๆ โดยมูลค่าสูงสุดของ Bitcoin นั้นสามารถทำไปได้ถึง $7,454.04 หรือประมาณ 250,000 บาทต่อ 1 bitcoin โดยขึ้นๆ ลงๆ อยู่ช่วง $7,xxx มาได้ระยะหนึ่งจนในวันนี้(ณ เวลาที่เขียนข่าว) นั้นมูลค่าของ 1 Bitcoin อยู่ที่ $7,154.43 หรือประมาณ 236,811.63 บาทครับ

เรื่องดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของนักขุดเหมืองเป็นอย่างมากครับ โดยจากช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นยอดมูลค่าของ Bitcoin ได้สูงขึ้นจนทะลุหลัก $7,xxx จากที่เมื่อก่อนเคยสูงสูดอยู่ที่ราวๆ $6,300 มาระยะหนึ่งซึ่งเป้นการเพิ่มมูลค่าอย่างรวดเร็วมากในเวลาไม่กี่อาทิตย์ ซึ่งหากจะว่าไปจริงๆ แล้วนั้นมูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้น $700 ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 2 – 3 วันเท่านั้น

การทำยอดมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นของ Bitcoin นี้นั้นน่าจะเนื่องมาจากทาง CEM Group ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทรับเปลี่ยนสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้มีการประกาศออกมาว่าจะทำการรับแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสกุลอื่นที่ใช้กันทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นถือว่าเท่ากับเป็นการรองรับนัยๆ ว่าสกุลเงิน Bitcoin นั้นมีความสำคัญครับ

ความสำคัญของ Bitcoin ที่มีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นถึง 600% ในปี 2017 นี้นนั้นน่าจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์ SegWit2x จะทำการอัพเดทออกมาในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้โดยทำการรองรับการแยกสกุลเงินของ Bitcoin ออกเป็น 2 แบบทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน Bitcoin เกินชึ้นใหม่ในรูปแบบของ Bitcoin cash และ Bitcoin gold เป็นต้นครับ

ที่มา : businessinsider
© Copyright - Notebookspec.com All Rights