Home » 1. Notebook News

Atom 230 และ 330 เตรียมลาโลกสิ้นไตรมาสนี้

23 Jun 10 - By l

งานเลี้ยงก็ย่อมต้องมีวันเลิกรา ก็ถึงคราของ Atom ตัวเก่าต้องจากไปเสียที โดย Intel ได้ออกมาป่าวประกาศกับเหล่าผู้ร่วมกิจการต่างๆว่าเตรียมโละชิบ Atom ตัวเก่าทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สองปี 2010 นี้

โดยภายในปลายเดือนนี้ Intel จะไม่มีการขาย Atom 330 และ 230 อีก และหวังว่าจะท่านผู้ผลิตทั้งหลายจะยังมีเหลือมากพอในสต็อกสำหรับการดูแลเรื่องของอะไหล่กับลูกค้าของท่านๆ

ก็จะเหลืออยู่ในส่วนของ Atom D425 และ D525 และตัวที่ก็ค่อนข้างเก่าเช่นกันกับ D410 และ D510 ที่ยังคงรองรับ Ram DDR2 อยู่

Atom D525 และ D425 จะยังคงเป็นชิบตัวที่แรงที่สุดของ Atom อย่างน้อยก็ยาวจนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2010 นี้ ซึ่งอาจจะอัพเกรดความเร็วเพิ่มขึ้นเฉยๆ และเพิ่มเติม แต่ยังไม่เป็นทางการแต่อย่างใด ว่า Atom ขนาด 32 nm จะมาราวๆช่วงปี 2011 ประมาณนั้น

ที่มา : Fudzillax
© Copyright - Notebookspec.com All Rights