Home » 4. Other News

[PR] โอเวอร์คล็อกด้วย BCLK บนเมนบอร์ด ASRock ง่ายนิดเดียว

21 Jul 16 - By l

เป็นที่ทราบกันดีว่าในการโอเวอร์คล็อกซีพียู ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ การปรับบัสของซีพียู ด้วยการปรับ BCLK และการปรับค่าตัวคูณ (Multiplier) สำหรับซีพียูที่ปลดล็อคตัวคูณหรือ “K series” สุดท้ายจะเป็นการเพิ่มแรงดันไฟ ซึ่งแน่นอนว่า

หากซีพียูที่ใช้เป็นแบบ Non-K ก็จะทำได้เพียงการปรับ BCLK โดยในซีพียูรุ่นใหม่อย่าง Intel Skylake นี้ มีข้อดีที่ไม่เชื่อมโยงสัญญาณกับ DMI และ PCIe จึงให้ประสิทธิภาพในการโอเวอร์คล็อกได้ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการโอเวอร์คล็อกบนเมนบอร์ด ASRock Z170 นี้

ASRock-OC-Non-k (1)

วิธีง่ายๆ ในการโอเวอร์คล็อกซีพียูที่เป็น “Non-K” บนเมนบอร์ด ASRock นั้น แต่ต้องเตรียมเมนบอร์ดให้พร้อมด้วยการอัพเดตไบออสให้เป็น Non-K version โดยการใช้ Instant Flash ที่อยู่ในไบออสเมนบอร์ด ASRock

ASRock-OC-Non-k (2)

ให้ไปที่ CPU Configuration ในส่วนของ BCLK ให้ใส่ตัวเลขตามต้องการ เช่น 122 เพื่อปรับบัสให้สูงขึ้น

ASRock-OC-Non-k (4)

ในหน้า OC Tweaker ยังสามารถเลือก DRAM Configuration ให้โหลดการทำงาน XMP Profile จากนั้นปรับค่า DRAM Frequency ด้วยการใส่ค่าที่เหมาะสมตามความเร็วแรมที่ใช้อยู่ในระบบ เช่น 2600MHz เป็นต้น

กรณีที่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟ ให้เลือก Voltage Configuration และตั้งค่าแรงดันไฟซีพียูได้เช่นกัน แต่ต้องระมัดระวังในการใช้งานปรับแต่งในส่วนดังกล่าวนี้ เพราะอาจเกิดความเสียหายต่อซีพียูได้ เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จสิ้น ให้บูตเครื่องใหม่อีกครั้ง และทดสอบด้วยโปรแกรม เช่น Prime95 เพื่อเช็คความเสถียรในการทำงาน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เว็บไซต์ : http://www.asrock.com

เฟสบุ๊ก : www.facebook.com/ASRockThailand© Copyright - Notebookspec.com All Rights