Home » 4. Other News

[Tech] ARM เปิดตัวหน่วยประมวลผลสำหรับการส่งสัญญาภาพกับ Mali-C71 เพื่อใช้งานกับวงการรถยนต์เลยเฉพาะ

2 May 17 - By l

หลายๆ ท่านนั้นคงน่าจะเคยได้ยินชื่อของ ARM ว่าเป็นเบื้องหลังผู้ออกแบบสถาปัตยกรรหน่วยประมวลผลที่ถูกใช้งานเป็นอย่างมากบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตครับ นอกเหนือไปจากหน่วยประมวลผลแล้วนั้นทาง ARM ยังมีสถาปัตยกรรมสำหรับชิปกราฟิอย่าง Mali อยู่ในมือด้วย ล่าสุดนั้นทาง ARM ได้เปิดตัวชิปประมวลผลการส่งสัญญาณภาพอย่าง Mali-C71 ออกมาครับ(C คือ Camera)

ARM Mali-C71 600 01

Mali-C71 นั้นถูกวางเป้าหมายไว้สำหรับทำงานกับวงการรถยนต์มากกว่า เพราะจะว่าไปแล้วนั้นบริษัททางด้านเทคโนโลยีใหญ่ๆ ต่างก็เริ่มหันมาสนใจรถยนต์กันมากขึ้น โดยหลักการทำงานของ Mali-C71 นั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจาก Image Sensor Processing(ISP) ที่บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของท่านนั้นต่างก็มีใช้งานกันอยู่แล้วครับ

อย่างไรก็ตาม ISP ต่างๆ ที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นก็มีไม่ได้มีประสิทธิภาพมากมายเท่าไรนัก(เพราะทางผู้ผลิตไปเน้นเรื่องของเลนส์และเซ็นเซอร์มากกว่า) ทว่ากับ Mali-C71 นั้นจะต่างออกไปเนื่องจากมันใช้พลังงานมากกว่าซึ่งนั่นทำให้มันมีกำลังในการประมวลผลมากกว่า ISP รายอื่นๆ เพราะแน่นอนว่าระบบกล้องของรถยนต์อัจฉริยะนั้นต้องมีกล้องมากกว่าทำให้พลังในการประมวลผลต้องมากตามไปด้วยครับ

ARM Mali-C71 600 02

จากไดอะแกรมของ Mali-C71 จากทาง ARM นั้นจะเห็ยได่เลยครับว่า Mali-C71 นั้นแยกการทำงานที่จำเป็นต้องมีใน ISP ทั้งหมดออกจากกันเพื่อใช้ชิปที่ต่างกันสำหรับประมวลผลงาน ซึ่งนั่นทำให้ข้อมูลของภาพนั้นต้องผ่านการทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลย่อยที่แตกต่างกันไปถึง 15 ลำดับ โดยการประมวลผลในแต่ละขั้นจะถูกแยกออกเป็น 10 งานดังต่อไปนี้ครับ

  • refinement and correction
  • de-noising
  • dead pixel correction
  • de-mosaicing
  • tone mapping
  • white balance
  • color space conversion
  • gamma correction
  • sharpening
  • final adjustments

ในส่วนของการทำงานอื่นๆ นั้นตามที่ทาง ARM ได้อธิบายเอาไว้สำหรับ Mali-C71 ค่อนข้างจะเป็นการทำงานในระดับลึกที่ค่อนข้างจะเป็นด้านเทคนิคซะมากกว่า อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นถ้า Mali-C71 นั้นดีจริงเราน่าจะได้เห็นการใช้งานจากบริษัทใหญ่ๆ ในเร็วๆ นี้ส่วนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจะได้ใช้หรือไม่นั้นคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทาง ARM จะออกรุ่นเล็กมาหรือไม่

ที่มา : theverge

arm© Copyright - Notebookspec.com All Rights