Home » 4. Other News

ARC pen ปากกาที่มาพร้อมกับความสามารถในการสั่นได้เพื่อการเขียนที่ดีขึ้นของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

5 Apr 15 - By l

ก่อนอื่นคงต้องขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคพาร์กินสันก่อนครับ โดยโรคพาร์กินสันนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการที่สังเกตได้อย่างเช่นการเคลื่อนไหวช้า อาการสั่นของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในท่าพักแต่ดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว และอาการเกร็ง จะมีบางคนที่เป็นโรคพาร์กินสันนั้นพบว่าการเขียนของตัวเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับเช่นอาจจะเขียนตัวหนังสือได้เล็กลงจนไม่สามารถอ่านได้อีกต่อไปเป็นต้น(เรียอาการนี้ว่า micrographia)

arc-pen 600

ดังนั้นแล้วเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถที่จะทำการเขียนได้ดีขึ้นทางกลุ่มนักเรียนของ UK’s Royal College of Art และ the Imperial College London จึงได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาปากกาที่มีชื่อว่า ARC Pen สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะครับ(ปากกาจากรูปทางด้านบน) โดยทางกลุ่มนักเรียนได้ใช้วิธีการสร้างการสั่นสะเทือนเข้าไปบนตัวปากกาเพื่อที่จะจำลองเสมือนกับว่าเป็นกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่ไม่ได้อ่อนแรงจนเขียนไม่ได้ครับ

ภายใน ARC Pen นั้นจะมีมอเตอร์สำหรับทำหน้าที่ในการสั่นอยู่ครับ และด้วยรูปร่างที่ใหญ่พอสมควร(ตามรูป) จะทำให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถที่จะทำการจับตัวปากกาได้อย่างสบาย จริงๆ แล้วทางหัวหน้าทีมอย่าง Lucy Jung ตั้งใจที่จะทำโครงการนี้เพื่อที่จะสร้างปากกาที่สามารถสร้างแรงสั่นในขณะที่เขียนเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันได้รับรู้ครับว่า การเขียนของคนที่เป็นโรคพาร์กินสันนั้นเป็นอย่างไร

ถึงแม้ว่าเจตนาเริ่มต้นจะไม่ใช่การทำเพื่อให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถที่จะเขียนได้เป็นปกติโดยตรง แต่ทว่าเมื่อทำการพัฒนาไปเรื่อยๆ ทางกลุ่มก็พบว่าเจ้า ARC Pen นั้นสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพาร์กินสันสามารถที่จะเขียนได้ดีขึ้นด้วยอีกครับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นักเพราะก่อนหน้านี้ทาง Google ได้ปล่อยอุปกรณ์ Googl X ที่เป็นช้อนที่สามารถสั่นได้เพื่อที่จะช่วยให้คนไข้โรคพาร์กินสันสามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองได้ครับ

หมายเหตุ – ทาง Jung และทีมศึกษานั้นได้บอกครับว่าเข้าตั้งใจจะเพิ่มระบบสั่นเข้าไปบนอุปกรณ์อื่นๆ อีกในอนาคตเช่น แปรงแต่งหน้า หรือเมาส์คอมพิวเตอร์เป็นต้นครับ

ที่มา : engadget© Copyright - Notebookspec.com All Rights