Home » 1. Notebook News

Apple TV Software 4.1.1 อัพเดทเงียบ

23 Dec 10 - By l

ก่อนหน้านี้ 1 อาทิตย์ ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่น 4.1 ที่ออกมา มีการเพิ่มการรองรับ AirPlay และแก้ปัญหาอาการแปลกๆของเครื่อง และปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ล่าสุด Apple ก็ปล่อยซอฟท์แวร์อัพเดทเวอร์ชั่น 4.1.1 สำหรับ Apple TV รุ่นที่ 2 ออกมาอีก แบบเงียบๆ โดยมีการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาการแสดงภาพผิดความละเอียด หรือการดาวนโหลดหนังหรือโชว์ แล้วมีการดาวน์โหลดซ้ำ แต่มีรายงานกับผู้ใช้บางคน ปัญหาบางอย่างเช่น สีเพี้ยน ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Credit: Mac|Life
© Copyright - Notebookspec.com All Rights