Home » 6. Mac Corner

Apple โดนฟ้องจากผู้ใช้งานกรณี iMessage ไม่ส่งข้อความเข้ามือถือ Samsung

20 May 14 - By l

ในสหรัฐอเมริกานั้นประชากรจะรู้จักรักษาสิทธิของตัวเองเป็นอย่างดีครับ นั่นทำให้มีการฟ้องร้องในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้บริโภคธรรมดากับบริษัทใหญ่ๆ บ่อยครั้ง(ไม่เหมือนในบ้านเราครับ ส่วนมากจะปล่อยเงียบแล้วก็เลยตามเลยไป) ทั้งนี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นได้มีการฟ้องร้องจากผู้ใช้งานธรรมดาที่มีชื่อว่า?Adrienne Moore ต่อบริษัท Apple ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า iMessage แทรกแซงการทำงานของระบบการส่งข้อความ ทำให้เธอไม่สามารถรับข้อความที่มือถือของ Samsung ที่เธอพึ่งเปลี่ยนไปใช้งานได้

iMessage_600

ในส่วนหนึ่งของข้อร้องเรียนนั้นได้กล่าวว่า “ผู้คนที่เปลี่ยนอุปกรณ์จากเดิมที่เป็นของ Apple ไปเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของ Apple จะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการใช้บริการทางด้านไร้สายอย่างเต็มรูปแบบ” ซึ่งนั่นเป็นเสมือนข้อกล่าวหาว่า Apple มีการกีดกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบปฎิบัติการอื่นได้นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ของ Apple เอง ทั้งนี้เราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีการตัดสินหรือเจรจานอกรอบกันอย่างไร เพราะในตอนนี้ทาง Apple นั้นก็ไม่ออกความเห็นใดๆ เลยเกี่ยวกับการฟ้องร้องในครั้งนี้ครับ

ที่มา :?bloomberg
© Copyright - Notebookspec.com All Rights