Home » 6. Mac Corner

Apple ตั้งเป้า ใช้พลังงานทดแทนกับอาคารทั้งหมดของตัวเอง 100% เพื่อการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

26 Apr 15 - By l

นอกเหนือไปจากเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหนือชั้นไม่เหมือนใครแล้ว Apple ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรในด้านอื่นๆด้วย และรายงานล่าสุด ก็ดูเหมือนว่า Apple กำลังเตรียมที่จะใช้พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ จ่ายให้กับโรงงานและอาคารทั้งหลายของตัวเองทั่วทั้งอเมริกา

14705766015_4c9c21ed48_o-100580934-primary.idge

และไม่ใช่แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ Apple กำลังตั้งเป้าที่จะใช้พลังงานทั้งหมดสำหรับศูนย์ข้อมูล, ออฟฟิศสำนักงานต่างๆ และร้านจำหน่ายสินค้า Apple Store ทั่วโลกทั้งหมด ให้หันมาใช้พลังงานทางเลือกทดแทนแบบ 100% กันเลยทีเดียว และยังมีการพัฒนาอาคารใหม่ รวมถึงการปรับปรุงอาคารเก่าเดิมที่มี ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วย

และผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดขึ้น จากการที่ต้องผลิตสินค้าออกจำหน่าย ขนาดว่ามีตัวเลขยอดจำหน่ายทั่วโลกที่สูงมากๆ แต่ก็ยังมีปริมาณคาร์บอนที่คิดคำนวณแล้วต่ำลงจากเดิมเรื่อยๆด้วยซ้ำไป ส่วนทางด้านของศูนย์ข้อมูล ที่เป็นแหล่งติดตั้งเครื่อง Server ทั้งหลายในการรองรับบริการต่างๆของ Apple ก็ยังมีค่าคาร์บอนที่เกิดขึ้นน้อยมากๆด้วยเช่นกัน

AppleToBuildSolarFarm072814

และสิ่งที่ดูจะเป็นการลงทุนล่าสุดของ Apple ด้านล่างสิ่งแวดล้อมนั้น ก็คือการสร้างฟาร์มพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในตอนเหนือของ Carolina ที่จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 20 เมกาวัตต์เลย และเม็ดเงินที่อัดลงไปนั้น ก็มากถึง 850 ล้านเหรียญฯ หรือที่ราวๆ 2.7 หมื่นล้านบาท และในระยะยาว นี่น่าจะเป็นการลด Cost ให้กับ Apple ได้เป็นอย่างดี จากการที่สามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ทั้งหมด และยังดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากอีกด้วย

ที่มา: Computer World
© Copyright - Notebookspec.com All Rights