Home » 4. Other News

แฮกเกอร์ระดับเทพ Anonymous แถลงการณ์ต่อต้าน Single Gateway ไทย ลั่นเตรียมเล่นงาน CAT

22 Oct 15 - By l

งานเข้าแล้วจ้าาา เมื่อแฮกเกอร์ Anonymous แถลงการณ์ต่อต้าน Single Gateway ไทย ลั่นเตรียมเล่นงาน CAT ผ่านทาง twitter ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องติดตามกัน ว่าถ้าเกิดขึ้นจริง รัฐบาลไทยจะรับมืออย่างไร เพิ่มเติมที่ http://pastebin.com/SL0ZaMxT

สำหรับกลุ่ม Anonymous คือ การรวมตัวของแฮกเกอร์หลายๆ คน ที่มีความคิดตรงกัน เคยสร้างผลงาน (ที่ไม่ดี) มานักต่อนัก เช่น การจับมือร่วมกับกลุ่ม LulzSec ในปฏิบัติการ Operation Anti-Security เจาะข้อมูลเว็บรัฐบาลอย่าง รัฐแอริโซนาของอเมริกา หรือ ปฏิบัติการ Operation Sony ที่ทำให้เว็บไซต์ของ Sony ล่ม และทำลายระบบภายในให้ใช้งานไม่ได้ไปเป็นเดือน สร้างความเสียหายยิ่งใหญ่กับ Sony

 

ที่มา : Voice TV
© Copyright - Notebookspec.com All Rights