Home » 4. Other News

Android KitKat ถูกใช้มากขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา

3 Apr 14 - By l

ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ใช้งาน Android 4.4 KitKat มากขึ้น 2 เท่า ซึ่งทำให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดของ KitKat มากขึ้น โดยมีจำนวน 5.3 % มากกว่าในเดือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 2.5% สำหรับ Jelly Bean นั้นยังถือเป็นกลุ่มที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดโดยมากถึง 61.4 % (Jelly Bean รวมกัน 3 เวอร์ชันคือ 4.1.x, 4.2.x และ 4.3) แต่หากเทียบกับในเดือนก่อนแล้วพบว่ามีปริมาณลดลง(แต่ก็น้อยมากเนื่องจากในเดือนก่อนมีปริมาณผู้ใช้ 62 % ด้วยกัน) คาดว่าเหตุผลที่ Jelly Bean ลดลงและ KitKat มากขึ้นนั้นเป็นเพราะมือถือรุ่นเรือธงของปีที่แล้วอย่าง Galaxy Note 3, HTC One, Galaxy S4 เริ่มให้อัพเดทเป็น KitKat กันแล้วนั่นเอง

kitkat-use-up-640

สำหรับ?Ice Cream Sandwich (เลขเวอร์ชัน 4.x) มีผู้ใช้งาน 14.3 %?Gingerbread (เลขเวอร์ชัน 2.3.x)มีจำนวนผู้ใช้ตกลงจากในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 19 % ตกมาเป็น 17.8 % ในเดือนมีนาคม เนื่องจากว่ามีปริมาณผู้เปลี่ยนอุปกรณ์มือถือเป็นเครื่องใหม่กันมากขึ้น และหลังจากที่มีการเปิดตัวเรื่อธงปี 2014 ไปหลายในหลายผู้ผลิตนั้น ต่างก็จะมากับ KitKat ทั้งสิ้น ดังนั้นในเดือนเมษายนนี้เราน่าจะได้เห็นจำนวนผู้ใช้ KitKat สูงขึ้นกว่านี้มาก (อีกทั้งเครื่องรุ่นปี 2012 บางเครื่องก็จะได้รับอัพเดทเป็น KitKat ด้วย)

ที่มา : vr-zone© Copyright - Notebookspec.com All Rights