Home » AMD

AMD Trinity และ Brazos 2.0 เริ่มส่งให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายต่างๆ แล้ว เตรียมตัวซื้อได้

24 Apr 12 - By l

AMD ประกาศจัดส่งชิป APU รุ่นที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อของชิปซีรีส์ A หรือชื่อรหัสที่เรารู้จักกันว่า ?Trinity? และยังมีซีรีส์ E และ C อีก 2 ตระกูล ที่เป็นชิปรหัส ?Brazo 2.0?

ชิปใหม่สำหรับปี 2012 จาก AMD ชุดนี้ เป็นชิปที่ได้รับการพัฒนาในหลายๆด้านจากชิปตระกูล A ตัวปัจจุบัน ในขณะที่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงกว่า 2 เท่า แต่ยังมีอัตรการบริโภคพลังงานเทียบเท่ารุ่นเดิม ตัวชิปยังมาในแบบซ็อคเก็จ FM2 uPAG สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และ FS1r2 uPGA, FP2 BGA สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องที่น่าจะออกวางขายก็น่าจะเป็นเครื่องจากยี่ห้อ ASUS

ที่มา: TechPowerUp
© Copyright - Notebookspec.com All Rights