Home » 4. Other News

[AMD] RYZEN เผยXFR จะช่วยเพิ่มความเร็วขึ้นในอีกระดับแบบอัตโนมัติ แรงไม่มีลิมิตทะลุ 4GHz+ ยิ่งเย็นยิ่งแรง !!!

15 Feb 17 - By l

AMD ได้มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของหน่วยประมวล RYZEN ซึ่งแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการปลดล๊อกตัวคูณเพื่อการ Overclock ขั้นพื้นฐาน แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นเทคโนโลยีในการเพิ่มความเร็ว Clock Speed ให้สูงขึ้นก็คือเทคโนโลยี XFR หรือ Extended Frequency Range ที่จะช่วยเพิ่มความเร็วขึ้นในอีกระดับแบบอัตโนมัติ ถ้าหากมีระบบระบายความของ CPU ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการความร้อน โดยเทคโนโลยีนี้จะมีเฉพะใน CPU รหัส X รุ่น  Ryzen R7-1800X, R7-1700X, R5-1600X, R5-1400X และ R3-1200X

AMD-RYZEN-CPU

RYZEN รุ่นท๊อปสุดอย่าง R7-1800X มีความเร็ว Base Clock 3.60 GHz, Turbo Clock 4GHz และมีความเร็ว XFR ที่สูงกว่า 4.00 GHz และในส่วนรุ่น R7-1700X มีความเร็ว Base Clock 3.40 GHz, Turbo Clock 3.8 GHz และมีความเร็ว XFR ที่สูงกว่า 3.8 GHz ถ้าหากใครที่ต้องการจะ Overclock CPU ก็ต้องใช้รหัส X เพื่อการปลดล๊อกตัวคูณรวมถึงเทคโนโลยี XFR ที่ทำให้ความเร็วสูงขึ้นมากกว่าการ Overclock ในยุคที่ผ่านมา และควรหาชุดระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งานเช่น Water cooling เป็นต้น

3b9bd036022b

 

ที่มา : techpowerup© Copyright - Notebookspec.com All Rights