Home » AMD

AMD จัดหนักส่ง APU ทรงพลัง Ryzen 4000 series 8 คอร์ 16 เธรด ลงตลาด กราฟิกแรง!

21 Jul 20 - By l

เรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะ เจ็บคอ AMD ไม่ยอมทิ้งเวลาให้ล่วงเลยไปเนิ่นนาน เตรียมส่ง APU ตัวแกร่ง AMD Ryzen 4000 ที่มีรุ่นท็อปสุด 8 core/ 16 thread ถึงแม้ในช่วงแรกจะเน้นไปที่กลุ่มพีซี OEM ก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นาน น่าจะมีการจัดส่งมายังตลาดค้าปลีก โดยอ้างว่ากราฟิก APU รุ่นใหม่นี้ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 50% ส่วนหนึ่งมาจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สูงขึ้น โดยยังคงสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานของ Vega

Ryzen 4000

โดยที่ APU รุ่นใหม่จาก AMD Ryzen 4000 series นี้ มีทั้งรุ่น TDP 65W และ 35W โดยมี Ryzen 3 4300GE เป็นรุ่นเล็กสุด ทำงานแบบ 4 core/ 8 thread ความถี่สัญญาณนาฬิกา 3.5GHz base และ 4.0GHz boost ให้แคชมาที่ 6MB และ 6 คอร์กราฟิก ความถี่สัญญาณ 1700MHz และค่า TDP 35W ส่วนรุ่นท็อปสุดนั้น ตามที่คาดการณ์กันไว้ เพราะเป็นข่าวมาตลอดในช่วงหลายเดือน Ryzen 7 4700G มาพร้อมแกนหลัก 8 core/ 16 thread ความเร็วสัญญาณสูงสุด 4.4GHz และแคช 12MB ความถี่กราฟิก 2100MHz และค่า TDP 65W

Ryzen 4000
Ryzen 4000

AMD ประกาศ APU Ryzen ระดับ 7nm จำนวน 3 รุ่น ซึ่งยังคงอยู่บนแพลตฟอร์ม AM4 โดยในส่วนของ 65W นั้น จะเป็นซีรีส์ G ประกอบด้วย Ryzen 7 4700G ที่มี 8 core Graphic 512 Shader ส่วนโมเดลรองลงมาเป็น Ryzen 5 4600G มี 448 Shader processor และรุ่นน้องเล็ก 4300G มาในแบบ 4 core/ 8 thread 384 Shader สำหรับในรุ่น 35W จะใช้รหัส GE ต่อท้ายเลขโมเดล เน้นที่การเป็น APU ในรุ่นประหยัดพลังงาน เพราะค่า TDP 35W เท่านั้น ส่วน Athlon 3000 G series จะประกอบไปด้วย 2 core และ 4 core ไม่มี Hyper threading ทำงานบนความเร็วสูงสุด 3.9GHz ในรุ่น 65W และอีก 2 รุ่นจะเป็นแบบ 35W แต่ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดกราฟิกมาแต่อย่างใด

Ryzen 4000
Ryzen 4000

เรื่องของราคายังไม่มีระบุชัดเจน แต่ก็พอจะคาดการณ์ได้อย่างคร่าวๆ ราคาน่าจะสูงกว่าราคาเริ่มต้นของ Ryzen 5 3400G และ Ryzen 3 3200G และคงต้องบวกส่วนที่เป็นกำไรของร้านค้าเข้าไปด้วย อย่างไรก็ดีเวลานี้ต้องรอลุ้นกันว่ามีสื่อใดได้ทดสอบอย่างเป็นทางการแล้วหรือยัง สำหรับ APU รุ่นใหม่นี้

ที่มา: AMD Ryzen 4000 series
© Copyright - Notebookspec.com All Rights