Home » 4. Other News

Amazon เปิดตัว Echo ลำโพงอัจฉริยะที่สามารถฟังคำสั่งเสียงของคุณได้

7 Nov 14 - By l

Amazon Echo นั้นเป็นลำโพงที่มาพร้อมกับความสามารถในการฟังเสียงสั่งงานของผู้ใช้ได้ครับ ถ้าคุณถามคำถามอะไรไปกับ Echo คุณก็จะได้รับคำตอบ หรือถ้าคุณสั่งให้ Echo ทำงาน Echo ก็จะสามารถทำงานตามที่คุณสั่งได้ Echo นั้นจะเป็นลำโพงที่เปิดใช้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ คุณสามารถที่จะวาง Echo ไว้ที่มุมของบ้าน หรือตั้งไว้ตรงกลางโต๊ะเพื่อที่จะทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อคุณพูดประโยคสำหรับเปิดใช้งาน Echo เช่น “Alexa” เครื่อง Echo ก็จะพร้อมทำงาน คุณสามารถที่จะถามคำถามเช่น วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไร หรือสั่งให้ Echo เล่นเพลงก็ได้ครับ

การสั่งงานด้วยเสียงนั้นไม่ได้ถือเป็นของใหม่แต่อย่างใดครับ เนื่องจากว่าเราได้เห็นมามากแล้วทั้ง Siri หรือ Google Now ทว่าการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาผสมกับผลิตภัณฑ์สำหลับใช้งานในบ้านนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่พอสมควรครับ(แต่ก็เคยมีบริษัทอื่นทำรูปแบบอื่นออกมาก่อนแล้ว) ทั้งนี้ Echo นั้นไม่ได้วางขายตามปกติทั่วไปแต่อย่างใดครับ ผู้ที่จะซื้อ Echo ไปใช้งานได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเชิญเท่านั้น โดยราคาเริ่มต้นของ Echo นั้นอยู่ที่ $199 หรือประมาณ 6,200 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป การเชิญชวนนั้นจะเกิดขึ้นภายในช่วง 2 สัปดาห์แต่ทว่าทาง Amazon ยังไม่ได้ให้ข้อมูลออกมาครับว่าจะเริ่มส่ง Echo ให้กับผู้ซื้อได้ในช่วงไหน

ที่มา :?gizmodo
© Copyright - Notebookspec.com All Rights