Home » 1. Notebook News

Adobe เผย Photoshop เวอร์ชันต่อไปจะไม่รองรับ Windows XP แล้ว

16 Sep 12 - By l

Windows XP แม้จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้ดีมากของ Microsoft แต่เนื่องด้วยความเก่าและเทคโนโลยีในตัวที่ใช้มานานหลายปีแล้ว ทำให้ Microsoft และบริษัทซอฟต์แวร์ต้องหาวิธีผลักดันให้ผู้ใช้มาใช้ Windows รุ่นใหม่ๆ กันมากขึ้น เพื่อความง่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองด้วย ซึ่ง Adobe ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เปิดเผยออกมาแล้วว่า ซอฟต์แวร์ขี้นชื่อของตนอย่าง Adobe Photoshop ในเวอร์ชันหน้า (CS7) จะไม่รองรับ Windows XP อีกแล้ว โดยมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ของตนมีความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการประมวลผลกราฟิกที่มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะส่วนของ GPU ซึ่งเป็นส่วนที่ Windows XP ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้งานที่ไหลลื่นของผู้ใช้เอง

 

ซึ่งก่อนหน้านี้ Adobe ก็เคยยกเลิกการซัพพอร์ต Windows XP ในซอฟต์แวร์อย่าง Adobe Lightroom 4 มาแล้ว เพื่อเป็นการผลักดันทางอ้อมให้ผู้ใช้หันไปใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 มากกว่าเดิม (ปัจจุบันอาจจะรวม Windows 8 ไปเลยก็ได้)

ที่มา : CNET
© Copyright - Notebookspec.com All Rights