Home » 1. Notebook News

ผลสำรวจเผย Acer เป็นแบรนด์โน้ตบุ๊ค อันดับ 1 ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในไทย

16 Feb 16 - By l

จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand ของ brandage ผู้ผลิตนิตยสารรายเดือน และรายไตรมาส นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว และบทวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและการตลาด ประจำปี 2016 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,100 ชุด ทั่วประเทศ พบว่า “Acer” เป็นแบรนด์ “คอมพิวเตอร์พกพา” ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ที่มีความเชื่อถือมากถึง 17% ตามมาด้วย อันดับ 2 คือ Apple 12.69% และ อันดับ 3 คือ Lenovo 8.63% ที่ถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดในเบื้องต้นที่แปรฝันเป็นออกมาตามความนิยมของแบรนด์นั้นๆ ในประเทศไทยได้ดีทีเดียว

 

12744726_10153960388238829_581478848755973918_n (1)

 

ผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand ใช้วิธีการวัดจากแบรนด์ที่คนเชื่อถือมากที่สุดเป็นอันดับแรก วิธีการสอบถามคือ ใช้ทีมงานอ่านคำถามให้ฟัง ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากโลโก้ในชาร์ตที่ไม่ได้เรียงตามตัวอักษร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนทั่วไปไม่ได้ระบุว่าต้องทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสอบถาม

ในกราฟิกที่นำมาลงนี้จะแสดงผลแค่ 3 อันดับแรกเท่านั้น ส่วนผลสำรวจตัวเต็มตีพิมพ์ในนิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนมกราคม โดยในฉบับจะรายงานครบทั้ง 10 อันดับของแบรนด์ บอกอายุเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมาย, รายได้ส่วนบุคคล, รายได้ครัวเรือน, จำนวนสมาชิกในครอบครัว รวมถึงลำดับความสำคัญที่มีผลต่อการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะสินค้าและบริการ และมีสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า อาทิ ภาพลักษณ์องค์กร, ช่องทางการจำหน่าย, พนักงานหรือตัวแทนขาย, ราคาและโปรโมชั่น, บรรจุภัณฑ์ และโฆษณาและการสื่อสาร

ที่มา : BrandAge Online
© Copyright - Notebookspec.com All Rights