Home » 1.Acer Promotion News

โดดเด่น !!! Acer ได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ถึง 3 สาขาจากงาน CES 2016

18 Nov 15 - By l

ถือว่าเป็นการเตรียมเริ่มต้นปี 2016 ที่จะมาถึงนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ครับ เมื่อทาง Acer ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล CES 2016 Innovations Award หรือรางวัลทางด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ถึง 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ Predator 8 gaming tablet, Predator Z850 gaming projector และ Revo Build modular PC ครับ

acer ces 2016 honoree innovation awards 600

ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถผ่านเข้ารอบไปเพื่อทำการตัดสินและรับรางวัลดังกล่าวนั้นจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการที่ทรงเกียรติอย่างนักออกแบบอิสระที่อยู่ในอุตสาหกรรม, วิศวกรอิสระรวมไปถึงสมาชิกของสื่อต่างๆ ที่ขึ้นชื่อทางด้านดีไซน์และวิศวกรรมในวงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 27 ผลิตภัณฑ์และแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นก็จะใช้คณะกรรมการที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของคณะกรรมการแต่ละสาขาครับ

Acer-Predator-8

รางวัล CES Innovation Awards อันทรงเกียรตินี้ได้รับการสนับสนุนจาก Consumer Technology Association (CTA)™ ผู้จัดหลักของงาน CES 2016 แถมยังเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำเร็จของการดีไซน์และวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี 1976 ครับ ผู้ที่ได้คัดเลือกเข้าไปสำหรับรางวัล CES Innovation Awards นี้จะโดนประเมินทั้งทางด้านวิศวกรรม, สุนทรียศาสตร์(หรือความสวยงาม) และคุณภาพของการออกแบบ รวมไปจนถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ครับ

acer_predator_z650_front_01

นอกเหนือไปจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัล CES Innovation Awards ยังเป็นการสื่อให้เราได้เห็นอีกด้วยครับว่าในอนาคตต่อไปนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีแนวโน้มทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อตอบสนองต่อตลาดไปในทิศทางด้านใด

phpfyprk0

ที่มา : Acer
© Copyright - Notebookspec.com All Rights