Home » 1. Notebook News

[Acer] คว้า 3 รางวัล จาก 3 สถาบัน ฉลอง 40 ปีผู้นำด้านนวัตกรรม ความน่าเชื่อถือ แข็งแกร่งและทรงพลัง

24 Feb 17 - By l

เอเซอร์คว้า 3 รางวัล จาก 3 สถาบัน ฉลอง 40 ปีผู้นำด้านนวัตกรรม

–       การันตีแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภคเป็นปีที่ 7 ด้วยรางวัล Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy จากนิตยสาร Brand Age

–       ย้ำความเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2017 แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค จากนิตยสาร Marketeer ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

–       ภาคภูมิใจกับรางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2016 แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากที่สุด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

Award8 - Crop

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560 เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 40 ปี ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านนวัตกรรม ด้วย 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง

–       Thailand’s Most Admired Brand 2017” การันตีแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้าที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

–        “The Most Powerful Brands of Thailand 2016” ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” ที่สำรวจแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2016 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากการเก็บข้อมูลผู้บริโภค 12,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง 4มิติ อันได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และภาพลักษณ์ในมุมมองที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Image) ในครั้งนี้ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยมี นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–       Marketeer No.1 Brand Thailand 2017” แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ในการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคประชาชนไทยทั้งประเทศ ต่อแบรนด์ โดยอ้างอิงเครื่องมือ T-Cube Thailand ที่ทันสมัย เพื่อคัดเลือกแบรนด์อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศ ในแต่ละหมวดสินค้า และบริการ© Copyright - Notebookspec.com All Rights