Home » notebook

Acer เปิดศูนย์บริการ Acer เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 ขยายศักยภาพการบริการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

10 Apr 12 - By l

เอเซอร์ เปิดศูนย์บริการ เอเซอร์ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม?2

ขยายศักยภาพการบริการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์?

บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด?เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าและรองรับการบริการแก่ลูกค้าตลอด?7?วัน?เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ตั้งอยู่ห้องเลขที่?160?ชั้น?3?ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม?2?แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เปิดให้บริการตรวจเช็ค?และส่งซ่อม บริการโดยเจ้าหน้าที่และทีมช่างชำนาญงาน.?ศูนย์บริการเอเซอร์ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม?2?เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา?10:30 – 19:00?น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เอเซอร์?คอลล์?เซ็นเตอร์?เบอร์โทรศัพท์?0?2 685 4311?หรือคลิกไปที่?www.acer.co.th
© Copyright - Notebookspec.com All Rights