Home » 4. Other News

ชาวไร่ในชนบทของสหราชอาณาจักรแก้ไขปัญหาสัญญาณ 4G อ่อนด้วยวิธีการตั้งเสาของตัวเอง

3 Sep 15 - By l

ปัญหาเรื่องสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง(แบบมีสาย) ไม่ค่อยดีในชนบทที่ห่างไกลนั้นไม่ได้มีเฉพาะแค่ในประเทศไทยเราเท่านั้นครับ เพราะในชนบทของประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหราชอาณาจักรนั้นก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้คุณ Richard Guy

จึงได้ทำการแก้ไขปัญหาสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงที่แย่มากๆ (ความเร็วในการดาวน์โหลดไม่เคยมากกว่า 1 Mb/s) ด้วยการสร้างเสาสัญญาณรับเครือข่าย 4G ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะใช้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 4G แทนซะเลยครับ

การเชื่อมต่อเสาสัญญาณที่สร้างขึ้นมานี้เข้ากับสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงนั้นทำให้ในที่สุดคุณ Guy ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ที่ความเร็วดาวน์โหลดมากกว่า 45 Mb/s เลยครับ

agri-broadband 600

นอกเหนือจากจะตั้งเสา 4G เพื่อความสะใจในความเร็วส่วนตัวแล้ว ชายผู้นี้ยังได้ทำการเปิดธุรกิจที่เรียกว่า Agri-Broadband เพื่อช่วยเหลือให้ชาวชนบทที่ต้องทนกับการใช้ความเร็วบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง(แบบมีสาย) ที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้ได้พบกับความเร็วที่ควรจะเป็นครับ(แน่นอนว่าทำขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงเครือข่ายในชนบทดีมากขึ้นกว่าเดิมจนสามารถขยายการทำธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมให้ทันยุคทันสมัยได้ครับ)

วิธีการติดตั้งเสาที่ว่านี้นั้นก็แสนจะง่ายครับโดยตัวเสากระจายสัญญาณนั้นจะถูกสร้างขึ้นตรงจุดที่สามารถรับสัญญาณเครือข่าย 4G ที่ถูกส่งมาได้ดีที่สุด(เช่นจุดที่มีสัญญาณแรงที่สุดเป็นต้นครับ) ในตัวอย่างของฟาร์มของคุณ Guy เองนั้นตัวเสาก็ถูกตั้งขึ้นตรงจุดที่ห่างจากบ้านของเขาไปประมาณ 1.6 km ครับ ตัวเสานั้นจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถป้องกันน้ำได้(ในกรณีที่มีฝนตก) และแผงโซลาร์เซลล์สำหรับให้พลังงานอุปกรณ์บนตัวเสา

พร้อมกันนั้นก็จะมีเครื่องรับสัญญาณ 4G และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการส่งสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสงครับ จากนั้นก็จะเป็นการป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยพร้อมกับการทำให้เสามีความมั่นคง และในส่วนของคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีเร้าเตอร์ที่เอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนสัญญาณจากใยแก้วนำแสงให้กลายเป็นสัญญาณ WiFi หรือการเชื่อมต่อ LAN แบบมาตรฐานครับ

ตัวระบบ Agri-Broadband นั้นน่าจะใช้การได้ดีในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะกับในบริเวณชนบทที่การขยายเครือข่ายนั้นค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงและค่าบริการของดาต้าเคลื่อนที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวระบบ Agri-Broadband นั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีในประเทศอื่นๆ นะครับ) สำหรับค่าติดตั้งของ Agri-Broadband นั้นจะคิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะมีราคาอยู่ในช่วง $1,560 – $3,120 หรือประมาณ 55,380 – 110,760 บาท ขึ้นอยู่กับว่าการขุดหลุมเพื่อตั้งเสานั้นลึกมากเท่าไรและความยาวของสายใยแก้วนำแสงที่ต้องใช้ครับ

หมายเหตุ – แต่คุณยังต้องเสียค่าบริการดาต้าผ่านเครือข่าย 4G แบบรายเดือนด้วยนะครับ

ที่มา : engadget

4G© Copyright - Notebookspec.com All Rights