Home » Adver

8 เคล็ดลับดูแลเครื่องอิงก์เจ๊ตให้ใช้งานได้ยาวนาน

26 May 15 - By l

แม้เครื่องพรินเตอร์อิงก์เจ๊ตในวันนี้ จะมีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นทันสมัยและมีความทนทานมากกว่าในอดีตก็ตาม แต่ถ้าขาดการดูแลอย่างเข้าใจและใช้งานอย่างไม่ได้บำรุงรักษาให้ดีเท่าที่ควร อายุการใช้งานของเครื่อง Inkjet Printer ก็อาจสั้นลงได้ โดยเฉพาะกับพรินเตอร์ที่มีการใช้งานหลายมือหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในบ้านหรือสำนักงานก็ตาม

hp officejet pro 6830 (8)

 

การตรวจเช็คและการใช้งานตามคู่มือเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนทำให้พรินเตอร์อิงก์เจ๊ตทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและลดปัญหาในด้านการใช้งานและการดูแลไปได้มากทีเดียว แต่การวิธีดูแล Inkjet Printer เพื่อยืดอายุการใช้งานจะทำได้อย่างไร

hp officejet pro 6830 (9)

1.ให้ใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวันหรืออย่างน้อยสุดเลย อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อให้หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ไม่เกิดการแห้งของหมึกและเกิดการอุดตัน
2.เลือกหมึกที่มีคุณภาพ โดยเลือกใช้หมึกที่มีคุณภาพดี ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เพื่อรักษาคุณภาพในการพิมพ์และลดอาการอุดตันของหัวพิมพ์
3.ไม่ควรเขย่าตลับหมึกเพื่อตรวจเช็คปริมาณหมึกที่อยู่ภายใน ซึ่งจะทำให้เครื่องพรินเตอร์บางรุ่นทำงานผิดพลาด เพราะการเขย่าตลับหมึกจะทำให้เกิดอากาศภายในหัวพิมพ์ได้

HP Officejet Pro 6830 (6)
4.ไม่ควรพิมพ์แต่เพียงสีใดสีหนึ่ง เช่นพิพม์ขาวดำ การสั่งพิมพ์หน้าสีในการพิมพ์แต่ละครั้ง ก็ช่วยให้การไหลเวียนของหมึกดีขึ้นด้วย
5.การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ด้วยเครื่องเป่าลมหรือดูดฝุ่น จะช่วยยืดอายุของลูกกลิ้งดึงกระดาษให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้การทำความสะอาดลูกกลิ้งกระดาษไม่ให้เกิดความมันวาว ก็ยังช่วยไม่ให้กระดาษติดขณะที่ดึงกระดาษได้อีกทางหนึ่ง

HP Officejet Pro 6830 (2)
6.หลีกเลี่ยงสถานที่วางพรินเตอร์ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากเกินไป ความเหมาะสมของอุณหภูมิจะส่งผลต่อการทำงานของพรินเตอร์
7.การเลือกกระดาษที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีความสำคัญต่อคุณภาพของงานพิมพ์แล้ว กระดาษคุณภาพต่ำ อาจทำความเสียหายให้กับหัวพิมพ์และกระดาษติดในเครื่องได้

HP Officejet 6830 (18)
8.หลีกเลี่ยงการทำงานจนตลับมึกแห้ง ซึ่งอาจส่งผลไปสู่ความเสียหายของหัวพิมพ์หรืออย่างน้อยอากาศที่เข้ามาในหัวพิมพ์ได้
© Copyright - Notebookspec.com All Rights