Home » Tips & Tricks

4 วิธีในการทำให้เครื่องคอมฯ มีอายุยาวนานขึ้น…..

7 Jan 09 - By l

“การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข? จริงหรือเปล่าครับ! วิธีง่ายๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น

?

“การป้องกัน ย่อมดีกว่าการแก้ไข? จริงหรือเปล่าครับ! วิธีง่ายๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น

1.หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องคอมฯ ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องคอมฯ มีปัญหาได้

เพราะเขม่าควันจะทำให้เกิดคราบ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องมีปัญหาได

2.หลีกเลี่ยงให้เครื่องคอมฯ ทำงานตลอดเวลา
ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดเครื่องคอมฯ เสีย ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้พักบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถระบบ * Power Management ในการช่วยเหลือได้ (คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Properties -> Screen Saver จากนั้นเลือก Power)

* Power Management จะเป็นโปรแกรมจัดการเรื่องการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Monitor LCD, hard disk, CPU เป็นต้น โดยการกำหนดเวลาว่า ถ้าไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ให้ทำการหยุดการทำงานในอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ตั้งเวลาไว้

3.หลีกเลี่ยงให้จอภาพทำงานตลอดเวลา
สามารถทำได้โดยปิดสวิทซ์โดยใช้ฟังก์ชั่นของโน้ตบุกของแต่ล่ะรุ่น อย่างเช่น ยี่ห้อAcer จะใช้วิธีการกด FN+F6 ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน โดยเฉพาะสำนักงานที่พักเที่ยงในตอนกลางวัน หรือใช้ระบบ Power Management ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟของคุณได้ด้วย

4.ระวังเวลาที่ Hard Disk Copy ไฟล์งาน หรือ ไฟ Hard Disk อยู่ไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายระหว่างการทำงาน หรือ สั่นเทือนแรงๆ!
เพราะอาจจะส่งผลให้ Hard Disk เสียหายได้ทำ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights