Home » 1. Notebook News

3 คำสั่งเล็กๆ ของ Run Command ที่ควรรู้

17 Jun 10 - By l

ผู้ใช้ Windows 7 ส่วนใหญ่คงทราบแล้วว่า Run Command นั้นเป็นที่เรียกคำสั่งต่างๆ หรือสั่งงานโปรแกรมในระบบได้รวดเร็วโดยผ่านทางนี้ วันนี้ผมมีคำสั่ง 3 คำสั่งง่ายๆ ที่ควรรู้มาบอก คือ เรียกใช้งานไดรฟ์ระบบของ Windows, เรียกใช้งานโฟลเดอร์ Username ของคุณ และ เรียกใช้งานโฟลเดอร์ User

ขั้นตอนการเรียกใช้ก็เพียงแค่กดปุ่ม Windows Logo + R แล้ว Enter เพื่อเรียก Run Command ขึ้นมาใช้งาน

run_01

1.เรียกใช้งานไดรฟ์ระบบของ Windows ให้พิมพ์?? “? \ ” แล้ว Enter ( Backslash)

run_02

2.เรียกใช้งานโฟลเดอร์ Username ให้พิมพ์? ” . ” แล้ว Enter (จุด 1 จุด)

run_03

3. เรียกใช้งานโฟลเดอร์ User ให้พิมพ์? ” .. ” แล้ว Enter (จุด 2 จุด)

run_04
© Copyright - Notebookspec.com All Rights