Home » 3. Tablet

Tablet – ข้อมูลยอดส่วนแบ่งในตลาดประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2019 พบยอดโดยรวมลดลงจากเดิมที่ผ่านมา

5 Aug 19 - By l

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดในการสำรวจตลาดแท็บเล็ตที่ทาง IDC ได้มีการนำเสนอออกมานั้นพบว่ายอดจำหน่ายรวมของแท็บเล็ตทั้งหมดทั่วโลกลดลงมากกว่า 5% ทำให้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 ที่ผ่านมานั้นพบว่ามียอดจำหน่ายแท็บเล็ตรวมแล้วอยู่ที่ 32.2 ล้านหน่วย ทว่าจากการสำรวจของทาง IDC นั้นพบว่าผู้ที่โชคร้ายนั้นจะมีเพียง Samsung, Huawei, Lenovo และแท็บเล็ตของผู้ผลิตอื่นๆ เท่านั้นที่ยอดจำหน่ายลดลง ทว่ากลับกันแล้วนั้น Apple แหละ Amazon กลับสามารถทำยอดจำหน่ายแท็บเล็ตได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาครับ

ตามตัวเลขที่ทาง IDC ได้เผยออกมานั้นพบว่าทาง Apple นั้นในปี 2019 สามารถที่จะทำยอดจำหน่ายได้ 12.3 ล้านหน่วยจากเดิมในปี 2018 อยู่ที่ 11.6 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 6.1% มีส่วนแบ่งในตลาดคิดเป็น 38.1% ตามมาที่ลำดับที่ 2 กับทาง Samsung นั้นพบว่าในปีนี้สามารถทำยอดจำหน่ายไปได้แค่ 4.9 ล้านหน่วยจากเดิมอยู่ที่ 5.0 ล้านหน่วย ลดลง 3.1% มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 15.2% ลำดับที่ 3 นั้นตกเป็นของ Huawei ซึ่งพบว่าในปีนี้สามารถทำยอดจำหน่ายไปได้แค่ 3.3 ล้านหน่วยจากเดิมอยู่ที่ 3.5 ล้านหน่วย ลดลง 6.5% มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 10.3% ครับ

ต่อกันด้วยอันดับที่ 4 กับ Amazon ที่มาแรงแซงโค้งเอามากๆ โดยสามารถทำยอดจำหน่ายไปได้ที่ 2.4 ล้านหน่วยจากเดิมอยู่ที่ 1.6 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 46.3% มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 7.4% ในอันดับที่ 5 อย่าง Lenovo นั้พบว่าสามารถทำยอดจำหน่ายไปได้แค่ 1.9 ล้านหน่วยจากเดิมอยู่ที่ 2.0 ล้านหน่วย ลดลง 6.9% มีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่ 5.8% ครับ

ส่วนหนึ่งที่ตลาดแท็บเล็ตซบเซานั้นก็เนื่องมาจากการที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการอัพเดทแท็บเล็ตของตัวเองใหม่ครับ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นั้นก็เนื่องมาจากที่ผู้ผลิตแท็บเล็ตไม่สามารถที่จะผลิตแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ออกมาบ้างเลยนั่นเองครับ

ที่มา : wccftech
© Copyright - Notebookspec.com All Rights