Home » Tip & Trick

1?2?3?Click เรื่องง่ายๆ ที่ช่วยให้งานบน Windows สะดวกขึ้น

19 Aug 13 - By l

โดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับการใช้งานเมาส์หรือที่เรียกว่าคลิกเมาส์ ไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้าย คลิกขวา ดับเบิลคลิก แต่ทราบหรือไม่ว่า ตามจริงแล้ว ยังมีเรื่องราวของเรื่องคลิกๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไป การคลิกเมาส์ก็ยังมีส่วนร่วมในการทำงานได้มากทีเดียว

?
1
คลิกเดียว
คลิกซ้าย เป็นการเลือกออพเจกต์ตามปกติ แต่บางครั้งการคลิกซ้ายครั้งเดียวก็ถือเป็นคำสั่งในการทำงานได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การคลิกซ้ายบน Web Browser บนแถบเมนูหรือปุ่มใดๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นการเลือกหรือเริ่มการทำงานในทันที เช่นเดียวกับการใช้บนแถบเมนูของวินโดวส์นั่นเอง
คลิกขวา เป็นการสร้างทางเลือกในการที่จะกำหนดหรือสั่งการให้ใช้ออปเจกต์ดังกล่าวนั้นให้ทำสิ่งใดต่อ เช่น Copy, Send to, Share with หรือ Create Shortcut เป็นต้น ยังไม่รวมถึงโปรแกรมบางตัว ที่ผูกเข้ามาในการคลิกขวานี้ด้วย เช่นการบีบอัดไฟล์หรือการสแกนนั่นเอง จัดว่าเป็นการรวบรวมคำสั่งเฉพาะในหลายๆ ด้านมาใช้อยู่บนคลิกนี้คลิกเดียว
?
?

?
2
ดับเบิลคลิก
ในการดับเบิลคลิกหรือคลิก 2 ครั้งติดกันนั้น ก็มีผลต่อการใช้งานอย่างมาบนระบบ ไม่ว่าจะเป็น การเรียกใช้งานโปรแกรม การย่อ-ขยายหน้าต่างหรือการ Rename ชื่อไฟล์ นอกจากนี้เมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมอย่าง MS Word ก็จะใช้เป็นการเลือกคำหรือการแรเงาเป็นคำที่ระบบจะเป็นตัวกำหนดเพื่อการแก้ไข ก็นับว่าเป็นการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งที่อำนวยความสะดวกได้ดีทีเดียวในการทำงานเอกสาร
?
?

?
3
ทริปเปิลคลิก
สำหรับทริปเปิลคลิกนั้น อาจจะมีบทบาทน้อยไปบ้าง เนื่องจากเป็นรูปแบบการคลิกที่ถูกนำมาใช้กับบางโปรแกรม อย่างเช่น การใช้งานบน MS Word หรือ PowerPoint ซึ่งถ้าเป็นคลิกเดียวจะเป็นการระบุตำแหน่งของเคอร์เซอร์, ดับเบิลคลิกเป็นการเลือกคำในประโยค, ทริปเปิลคลิก จะเป็นการเลือกประโยคทั้งย่อหน้า โดยที่ไม่ต้องลากเมาส์เพื่อแรงเงาประโยคทั้งหมดที่ต้องการ ซึ่งใช้ได้ทั้งเมาส์และแบบทัชสกรีน
?
?

สิ่งเหล่านี้คือ ประโยชน์ของการคลิกในแบบต่างๆ จะเห็นว่าเรื่องของการคลิกแบบง่ายๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนั้น สามารถประยุกต์หรือดัดแปลงให้ใช้งานได้มากทีเดียว
© Copyright - Notebookspec.com All Rights