Home » 4. Other News

ไอเดีย 3 อย่างที่อุปกรณ์สวมใส่ไอทีควรใช้จากอุปกรณ์การแพทย์และสุขภาพ

16 Mar 14 - By l

เราจะพบว่าในปัจจุบันนั้นอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างก็เพิ่งฟังก์ชันทางด้านสุขภาพเพิ่มเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตรการเต้นของหัวใจใน Samsung Galaxy S5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้ ทำให้เราสามารถมองแนวโน้มในอนาคตได้ว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับการสวมใส่อย่างเช่น Smartwatch ต่างก็พากันสนับสนุนการแพทย์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่ออุปกรณ์สวมใส่มีประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆ โดยเฉพาะกับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่นคนที่เป็นโรคลมบ้าหมู (ซึ่งมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยในอเมริกาเองมีรายงานว่ามีผู้ที่เป็นโรคนี้ถึง 3 ล้านคนด้วยกัน) ควรจะมีฟังก์ชันใดบ้างนั้นตามมาดูกันเลยครับ

artefact2

1.?The Right Input in the Right Places

ในปัจจุบันนี้อุปกรณ์สวมใส่นั้นมักจะมีขนาดที่เล็กเพื่อความเหมาะสมในการสวมใส่ แต่นั่นก็ทำให้การสั่งงานบนอุปกรณ์สวมใส่นั้นเป็นไปด้วยความยาก ดังนั้นหนทางที่ง่ายที่สุดก็คือการรวมรวมเซนเซอร์ทั้งหมดลงบนตัวอุปกรณ์สวมใส่ครับ โดยเซนเซอร์ที่ควรจะใช้ก็ได้แก่ เซนเซอร์ติดตามความชุ่มชื้น, อุณหภูมิ, อัตรการเต้นของหัวใจ และตัวตรวจจับทางชีวภาพอื่นๆ โดยเซนเซอร์เหล่านี้จะต้องคอยส่งข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้สวมใส่ และเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทางด้านสุขภาพได้ครับ

dialoginline

2.?Do Something With All That Data

จากข้อ 1 ที่กล่าวมาหากอุปกรณ์สวมใส่ทำแต่การเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เป็นประโยชน์แน่ๆ ครับ ผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีคำแนะนำว่าอุปกรณ์สวมใส่เหล่านั้นควรสามารถเชื่อมต่อกับระบบ cloud เพื่อทำการโอนถ่ายข้อมูลของคุณ และคนทั่วโลกเพื่อนำมาใช้ในการคำนวณต่างๆ เช่นผลกระทบของกาแฟที่เกิดขึ้นกับตัวคุณต่ออัตราการเส้นของหัวใจ, คุณควรออกกำลังกายด้วยเวลาประมาณเท่าไรจึงจะพอดีกับร่างกายของคุณ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังช่วยเตือนให้ชีวิตประจำวันของคุณใส่ใจกับสุขภาพได้มากขึ้นอีกด้วยครับ

dialogcloud

3.?A Second Skin

การออกแบบรูปร่างลักษณะของอุปกรณ์สวมใส่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลของร่างกายให้ถูกต้องมากที่สุด อุปกรณ์สวมใส่ควรจะมีลักษณะที่เปรียบเสมือนเป็นอวัยวะหนึ่งของผู้ใช้งาน ในที่นี้ควรออกแบบให้มีการแนบกับผิวของผู้ใช้มากที่สุด (ตัวอย่างเช่นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจในโรงพยาบาลก็จะเป็นแผ่นสติกเกอร์ที่ติดแนบไปกับผิวบนหน้าอกเป็นต้น) แต่การออกแบบในลักษณะแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับ อีกทั้งจะทำให้สวยงามและได้รับการยอมรับกับผู้ใช้งานได้นั้นถือว่าเป็นอะไรที่นักออกแบบจะต้องทำการบ้านมากกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์สวมใส่ตามคำแนะนำนี้คงยังไม่มีออกมาให้ใช้งานอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และการที่จะดึงผู้ผลิตให้มามองเห็นความสำคัญแบบนี้แทนการออกแบบความสวยงามของอุปกรณ์อย่างเดียวนั้นก็เป็นอีกโจทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้งานทั่วไปเองคงต้องแสดงความต้องการให้สื่อไปถึงผู้ผลิตมากขึ้นหล่ะครับ

ที่มา : wired?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights