Home » Tip & Trick

ไอคอน Desktop ที่หน้า Start หาย ก็เอากลับมาได้ (Windows 8)

14 Sep 12 - By l

สำหรับใน Windows 8 ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่ามีโหมดการติดต่อใช้งานอยู่ 2 แบบ คือ Metro Style และ Desktop ซึ่งจะบูตมาที่หน้า Start แบบ Metro เป็นอันดับแรก เมื่อผู้ใช้จะเข้าไปใช้งานที่หน้า Desktop แบบเดิม ก็ใช้ได้หลายวิธีโดยกัน อาทิเช่น กดคีย์ Windows + X ก็จะมีเมนูรายการให้คลิก หรือจะใช้วิธีกดที่คีย์ Windows แต่โดยปกติผู้ใช้ส่วนใหญ่จะนิยมคลิกที่ไอคอน Desktop ที่หน้า Start

แต่ถ้าบังเอิญหรือด้วยความผิดพลาดอะไรบ้างอย่างทำให้ไม่มีไอคอนที่หน้า Start บางท่านจะรู้สึกแปลกๆ หรือขาดอะไรไปบางอย่าง วันนี้จะมาบอกบอกวิธีที่จะเอาไอคอน Desktop กลับคืนมาในใช้งานได้เหมือนเดิม

1.ให้กดคีย์ Windows + Q เมื่อ Search Charm Bar เปิดออกมาให้พิมพ์ Desktop ลงในช่องว่าง Search ระบบจะหาไอคอน Desktop และแสดงออกมาที่ด้านซ้ายของจอ?

3.ให้คลิกขวาที่ไอคอน Desktop จะมีคำสั่ง Pin to Start แสดงออกมาด้านล่าง ให้คลิกที่คำสั่งนี้ ไอคอน Desktop ก็จะกลับมาอยู่ที่หน้า Start เหมือนเดิม

?

หมายเหตุ วิธีการนี้สามารถใช้กับไอคอนอื่นๆ ก็ได้นะครับ เพียงแต่ต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกต้อง ระบบจะเรียกไอคอนออกมาให้เลือกได้ ภาษาไทยก็ใช้ได้ตามตัวอย่าง

?© Copyright - Notebookspec.com All Rights