Home » 6. Mac Corner

ไปต่างประเทศ อยากเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาอื่นใน iPhone ทำอย่างไร

6 Sep 14 - By l

การเพิ่มภาษาในไอโฟนสำหรับการใช้งานร่วมกับภาษาอื่นๆ ก็ไม่ได้ต่างไปจากการเพิ่มภาษาของสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ทั่วไป เพราะผู้ใช้แค่ Add Language เข้าไปในระบบ ก็สามารถใช้งานได้แล้ว เพียงแต่จะมีการปรับฟังก์ชั่น อย่างเช่น การเรียงลำดับภาษา เพื่อให้เวลาสลับการใช้งานจะได้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนการเพิ่มภาษาเข้าไปใน iPhone ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน

Add language (1)

1
ในการเพิ่มภาษาใน iPhone ให้เข้าไปที่ Settings > General

Add language (2)

2
จากนั้นไปที่หัวข้อ International

Add language (3)

3
ในหน้านี้ ให้เลือกที่ Keyboards สังเกตได้ว่ามีตัวเลข 2 ซึ่งหมายถึงว่ามีคีย์บอร์ด 2 ภาษาแล้วในระบบ

Add language (4)

4
จากนั้นให้เลือกไปที่ Add New Keyboard เพื่อทำการเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาอื่น

Add language (5)

5
เลือกไปยังภาษาที่ต้องการ โดยดูจากรายการภาษาในลิสต์รายการ แตะไปยังภาษาที่ใช้

Add language (6)

6
เมื่อแตะเลือกแล้ว ระบบจะ Add Keyboard ที่เราต้องการมาไว้ในระบบ เช่นในครั้งนี้เราเพิ่มภาษา Korean

Add language (7)

7
แต่ถ้าต้องการเลื่อนลำดับภาษาในการใช้งาน อย่างเช่น เราใช้ภาษาอังกฤษและเกาหลี ก็ให้เลื่อนภาษา Korean ขึ้นไปได้ ด้วยการแตะที่ Edit มุมบนขวา

Add language (8)

8
จากนั้นแตะภาษาที่เราต้องการค้างเอาไว้ เสร็จแล้วลากขึ้นไปยังตำแหน่งที่ 2

Add language (9)

9
เมื่อลากขึ้นไปแล้ว จะเห็นว่าภาษา Korean ที่เราต้องการจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ 2 พร้อมสำหรับการสลับใช้ที่รวดเร็ว

Add language (10)

10
ลองเข้าไปดูใน Message จะเห็นว่ามีคีย์บอร์ดภาษา Korean ให้เราได้ใช้แล้ว



© Copyright - Notebookspec.com All Rights