Home » Tips & Tricks

ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปภาพในเอกสารเวิร์ดแบบมีศิลป

25 Feb 11 - By l

เป็นเรื่องปกติที่ผู้ทำงานเอกสารเวิร์ดจะย่อมทำเอกสารของตัวเอง ให้ดูดีเพื่อเป็นเอกลักษณ์ เมื่อคนอื่นมาดูจะได้ชมชอบในเอกสารนั้นๆ การทำเอกสารให้ดูดีได้ก็ทำได้หลายอย่างหนึ่งในนั้นก็? ได้แก่ การใส่รูปภาพประกอบเอกสารที่สวยๆ เก๋ๆ ลงไปในเอกสาร ก็จะทำให้เอกสารดูสวยงาม การใส่รูปภาพลงในเอกสารเวิร์ดนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพื้นๆ แต่ในเวิร์ด 2010 เมื่อใส่รูปภาพลงในเอกสารแล้ว เวิร์ด 2010 ยังให้คุณใส่เอฟเฟ็กต์สวยๆ แนวๆ ในแบบมีศิลปะได้อีก โดยทำได้ดังนี้

1.คุณแทรกรูปภาพลงในเอกสาร โดยคลิกที่แท็บริบบอน Insert แล้วคลิกปุ่ม Picture

?

2.เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Insert รูปภาพจะมาปรากฎที่เอกสาร

?

3.จากข้อ 2 คุณจะพบว่ารูปภาพที่อยู่ในเอกสารก็เป็นรูปภาพปกติ คราวนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Artistic Effects จะมีภาพเอฟเฟ็กต์เล็กๆ แสดงออกมาให้เลือก ให้ลองเอาเมาส์วางอยู่เหนือภาพเอฟเฟ็กต์จะเห็นว่ารูปภาพในเอกสารจะเปลี่ยนไปตามเอฟเฟ็กต์นั้น ถ้าพอใจเอฟเฟ็กต์ใดก็ให้คลิกที่ภาพเอฟเฟ็กต์นั้น รูปภาพก็จะมีเอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ

?

4.ถ้าคลิกที่ปุ่ม Color ก็เป็นการปรับแต่งโทนสีของรูปภาพ โดยนำเมาส์วางอยู่เหนือเฉดสีที่ต้องการ

?

5.เวิร์ด 2010 ยังให้คุณปรับแต่งได้อีก ด้วยคลิกที่ปุ่ม Corrections เพื่อปรับแต่งความสว่าง ความนุ่มนวลของรูปภาพ โดยทำในลักษณะเดียวกันกับการใส่เอฟเฟ็กต์ในข้อ 3
© Copyright - Notebookspec.com All Rights