Home » 1. Notebook News

โอ๊ย..โอ๊ย..ไม่รู้เลือกรุ่นไหนดี มาลองดูระบบ Vote ที่ NBS จัดให้ดีกว่า

3 Jan 10 - By l

สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่รู้ว่าจะเลือก Notebook รุ่นไหน หรือ ว่ากำลังตัดสินใจ ลังเล เลือกไม่ถูกว่าจะซื้อรุ่นไหน มาลองใช้ระบบใหม่ ที่ขอคะแนน Vote จาก สมาชิกในเวป ช่วยกันเลือกตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และได้รับความคิดเห็นของสมาชิกในเวปในหลายๆมุมมอง ว่ามีจุดดีและจุดด้อยอย่างไร

.

วิธีการส่งคะแนน Vote

.

c1 ก่อนอื่นเลยให้ทำการเลือก Notebook ที่กำลังตัดสินใจซื้อ ในหน้า Search โดยการติ๊กเครื่องหมาย ?ถูก? บนกรอบขวาบนของรูป Notebook จากนั้นจะเห็นได้ว่า Notebook รุ่นที่เลือก จะถูกเก็บไว้ใน List ด้านซ้าย

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c2

หลังจากที่กดปุ่ม ?เปรียบเทียบ? ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ SPEC ต่างๆ ตามที่เลือกไว้

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

.

.
c3 จากนั้นให้ใส่ชื่อกระทู้และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน Notebook แล้วกดปุ่ม ดำเนินการต่อ
|

|

|

|

|

|

|

|

.

.

.

.

.

.

.

c4 หลังจากนั้น ระบบจะทำการสร้างกระทู้ขึ้นมาในห้อง Shopping Guide เพื่อให้เพื่อนๆ สมาชิกช่วยกัน Vote Notebook ให้ตามวัตุประสงค์ในหารใช้งานที่ได้ระบุไว้

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เป็นอย่างไรบ้างครับระบบ Vote ลองใช้งานกันดูน่ะครับ ถ้ามีคำเสนอแนะอย่างไร สามารถแสดงความคิดเห็นใต้บทความได้เลยครับ

* ฝาก login user ก่อนเข้าใช้งานด้วยน่ะครับ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights