Home » 1. Notebook News

โรงเรียนหอวังแจก The new iPad นักเรียนที่ได้ผลการเรียนดีทั้ง ม.1 และ ม.4

29 May 12 - By l

เรียกได้ว่าตั้งแต่รัฐบาลได้มีโครงการออกมาว่าจะทำการแจกเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตกับเด็กนักเรียนในชั้นระดับต่างๆ กระแสของเครื่องมือชนิดใหม่ สำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆในบ้านเราก็บูมขึ้นมาทีเดียว

ล่าสุดก็มีอีกโรงเรียนที่เห็นดีด้วยกับแนวคิดนี้อีกโรงเรียน นั่นก็คือโรงเรียนหอวัง ที่ออกมาแจกเครื่องแท็บเล็ตจาก Apple หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ iPad ให้กับนักเรียน โดยที่ทั้งหมดที่แจกให้นั้น เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ให้ไปทั้งสิ้น 160 คน ทั้งในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสื่อที่เข้าไปช่วยเด็กๆที่ตั้งใจเรียนเหล่านี้

ดร.พชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง บอกถึงสาเหตุที่มาที่ไปของการแจกเครื่อง iPad ครั้งนี้ว่า ได้มีผู้ปกครองได้บริจาคเงินมาให้กับทางโรงเรียนเป้นมูลค่า 4 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงได้นำเงินบริจาคดังกล่าว มาปรับปรุงห้องเรียนใหม่ และซื้อเครื่อง iPad มาทั้งหมด 320 เครื่อง แบ่งให้กับนักเรียนทีเรียนดี 160 คน และให้กับอาจารย์อีก 160 ท่าน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน

และการแจกก็แจกเฉพาะนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื่อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 40 เครื่องเช่นเดียวกัน
© Copyright - Notebookspec.com All Rights