Home » Tip & Trick

โปรแกรมใช้ได้บนเครื่องเก่า แต่เอามาเปิดบนเครื่องใหม่ไม่ได้

8 Sep 13 - By l

สำหรับคนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าอย่างเช่น Windows XP หรือ Vista ต้องมาเปลี่ยนเครื่องใหม่บนระบบใหม่ แต่ต้องโยกซอฟต์แวร์บางตัวเอามาใช้ร่วมกัน บางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องใช้งาน เนื่องจากความต้องการของโปรแกรมและการจัดการของระบบใหม่บางอย่างไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ แต่เรื่องนี้ Windows รุ่นใหม่ๆ ยังพอมีทางออกให้ ด้วยการใช้งานในรูปแบบที่เรียกว่า XP Mode หรือ Compatibility mode ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่พอจะช่วยให้การทำงานกับโปรแกรมบางส่วนนั้นทำต่อไปได้แบบไม่มีปัญหามากนัก

?
1
ให้คลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมที่ต้องการจะเปิดบนระบบใหม่ แล้วเลือกหัวข้อ Properties แล้วเลือกไปที่แท็บ Compatibility ของตัวโปรแกรม จากนั้นใส่เครื่องหมายหน้า Run this program in compatibility mode
?
?

?
2
เลือกที่ Drop down list ด้านล่าง เพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการให้เหมาะสม ซึ่งเลือกตามที่โปรแกรมตัวดังกล่าวเคยใช้งาน
?
?

?
3
หากเป็นเกม ภาพหรือโปรแกรมบางตัวที่มีการจำกัดในด้านสีและความละเอียดในการแสดงผล ให้ใส่เครื่องหมายช่อง Setting ว่าจะให้มีการแสดงผลแบบใดบนหน้าต่างโปรแกรม จากนั้นคลิก Ok
?
?

เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิลคลิกเรียกโปรแกรมขึ้นมาตามปกติ ซึ่งก็ไม่ใช่ในทุกโปรแกรมที่จะสามารถทำงานขึ้นด้วยโหมดดังกล่าวนี้ ขึ้นอยู่กับการเขียนคำสั่งของแต่ละโปรแกรมให้สามารถ Compatible ร่วมกับระบบใหม่ได้ ดังนั้นก็ควรจะตรวจสอบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายนั้นๆ ให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบดังกล่าวได้ดีมากน้อยเพียงใด© Copyright - Notebookspec.com All Rights