Home » 1. Notebook News

โน๊ตบุ๊คที่เหลือขายในอเมริกาและยุโรปสูงกว่าปกติ

13 Aug 10 - By l

006-1 โน๊ตบุ๊คที่เหลือขายในอเมริกาและยุโรปสูงกว่าปกติ

รายงานล่าสุดจาก Digitimes ให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีโน๊ตบุ๊คที่เหลือเก็บไว้สูงกว่าปกติทั้งในอเมริกาและยุโรป จากรายงานระบุว่าเครื่องพวกนี้มักจะถูกจัดการใน 3 – 4 อาทิตย์ แต่ตอนนี้มันผ่านมากว่า 6 อาทิตย์แล้ว และเครื่องพวกนี้ก็ยังอยู่ในโกดัง เราเข้าใจว่ายุโรปเพิ่งฟื้นตัวจากพิษเศรษฐกิจ แต่ทางอเมริกาล่ะ ซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะไม่ใช่สัญญาณบอกถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมา ส่วนผู้ขายเองก็แทบจะคาดการณ์เหตุการณ์แบบนี้ไว้แล้ว หลังจากที่มีความต้องการสูงมากๆ ในช่วงต้นปี ตอนนี้พวกเขาก็หวังว่าจะมีความต้องการในช่วงเดือนสองเดือนนี้เช่นกัน แต่ไม่ได้มีการรายงานจากทาง Digitimes ว่า เครื่องที่เหลืออยู่นี้คือเครื่องขนาดใหญ่กว่า 12″ หรือว่าเครื่องทุกประเภทรวมทั้ง UMPC และเน็ตบุ๊ก ไม่อย่างนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าตอนนี้เทรนกำลังเป็นอย่างไร

ที่มา : Notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights